Priser og faktura

Her finner du informasjon om hva tilskuddsordningen omfatter, hvilke kostnader som dekkes, og faktura- og betalingsinformasjon.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. June 2019

Prices and examples of registration

It can be difficult to know how to register different types of FTEs. Here you can find examples of registrations that may be of assistance.

Invoicing and payment information

Here you will find important information about invoicing and payment information in connection with the collection of contributions to NPE.

Hvilke kostnader dekker tilskuddene?

Tilskuddene fra virksomhetene som er melde- og tilskuddspliktige skal dekke både utredning av sakene og erstatning til pasientene når det blir medhold.