Medisinering og vaksinasjon

Small thumbnail from the picture of search result

Blodfortynnende medisinering - medhold

En mann ble innlagt på sykehus med brudd i lårhalsen og hoften ute av ledd etter en trafikkulykke. Han ble liggende noen dager og fikk blodpropp i en lunge. Han søkte erstatning, da han mente at han skulle hatt blodfortynnende medisiner. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Blodfortynnende medisinering - avslag

En mann søkte erstatning etter at han fikk hjerneinfarkt. Han mente det kunne vært unngått hvis han hadde fått behandling med blodfortynnende midler etter at han noen måneder før hadde fått atrieflimmer. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Antibiotikabehandling - medhold

En kvinne utviklet skade på balansenerven som følge av langvarig medisinering med antibiotikumet Gentamycin. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Antibiotikabehandling - avslag

En kvinne søkte erstatning da hun mente at hun fikk for dårlig oppfølging og behandling av urinveisinfeksjoner. Hun mente at hun ikke ville fått skade på blæra hvis hun hadde fått sterkere antibiotikakurer. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

P-pillebruk - bivirkning - medhold

En kvinne brukte p-pillen Microgynon. Hun utviklet hjerneslag fire år etter at hun begynte med p-pillen. Hun søkte om erstatning. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Antipsykotisk behandling - bivirkning - avslag

En mann utviklet skjelving og stivhet i kroppen etter behandling med legemidlene Zyprexa og Trilafon. Han søkte om erstatning. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Blodtrykksmedisinering – avslag

En mann fikk ved en feil for høye doser blodtrykksmedisin. Han mente at dette førte til skade på hjertet, og behov for pacemaker. Vi vurderte saken og han fikk ikke medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Vaksine mot svineinfluensa - bivirkning - medhold

En gutt ble vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa. Han utviklet søvnsykdommen narkolepsi etter vaksinasjonen, og krevde erstatning. Vi vurderte saken og han fikk medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Vaksine mot svineinfluensa - bivirkning - avslag

En jente fikk vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Hun mente at vaksinen førte til at hun utviklet søvnsykdommen narkolepsi. Vi vurderte saken og jenta fikk ikke medhold.