Small thumbnail from the picture of search result

Laseroperasjon av langsynthet – medhold

En mann fikk korrigert synet på begge øyne ved hjelp av laseroperasjon (LASIK). Han måtte opereres flere ganger på det ene øyet og resultatet ble at han fikk synsforstyrrelser, med dobbeltsyn og smerter. Han søkte erstatning for det dårlige resultatet. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Laseroperasjon av langsynthet – avslag

En kvinne fikk utført øyelaseroperasjon (LASIK) for å slippe briller. Hun søkte om erstatning for tørre øyne, dårligere syn og smerter. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Grå stær - operasjon - avslag

En kvinne var plaget med økende grå stær i begge øynene. I venstre øye oppsto en rift i linsekapselen under operasjonen. Man måtte bruke en annen metode og resultatet ble dårlig. Kvinnen søkte om erstatning for komplikasjonen som førte til dårlige...