Trykkskade under operasjon – medhold

En mann søkte erstatning for en nerveskade han fikk i den ene albuen under operasjon for kreft. Han mente at han fikk trykkskaden på nerven fordi armen ikke var godt nok polstret på operasjonsbordet. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Print Bokmål | Nynorsk | 11. September 2019

Mannen ble operert for kreft i tarmen, liggende på ryggen i narkose. Et par dager etter fortalte han om smerter i albuen og han var nummen nedover i hånden. En spesialist i nevrologi konkluderte med at albuebeinsnerven hadde fått en trykkskade. Han mente at mannen hadde fått skaden i forbindelse med leiet på operasjonsbordet. Nerveskaden førte til permanent nedsatt funksjon i hånden. Mannen fikk også ilende smerter og varig nummenhet i ring- og lillefingeren.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i anestesiologi vurderte saken.

Vi mente at nerveskaden som oppsto i albuen var en typisk trykkskade som nerver i armer og ben er utsatt for i tilknytning til operasjoner i narkose. De fleste slike trykkskader oppstår på grunn av at pasienten ligger på operasjonsbordet med armene eller bena i feil stilling. For å unngå trykkskader, er det viktig at plasseringen av pasienten på operasjonsbordet er nøye gjennomgått av anestesipersonellet før operasjonen.

I dette tilfellet mente vi at det ikke var tilstrekkelig dokumentert hvordan pasienten var lagt opp på operasjonsbordet, bortsett fra at han lå på ryggen. Det var ingen dokumentasjon for hvordan armen lå eller hvordan leiet var polstret. Siden mannen fikk denne nerveskaden, mente vi at plasseringen av armen under inngrepet ikke hadde gitt trykkavlastning i tråd med god medisinsk praksis.

Mannen har rett til erstatning.