Small thumbnail from the picture of search result

Gir erstatning etter AstraZeneca-vaksine

1. July 2021

77 personer har krevd erstatning for bivirkninger av koronavaksinen. Nå har de tre første erstatningssøkerne fått medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Får erstatning etter koronasmitte på sykehjem og sykehus

21. April 2021

Pårørende etter 83 pasienter som døde etter koronasmitte på sykehjem og sykehus har fått erstatning. Tallet vil øke etter hvert som andre pasienter og pårørende også får svar på sine krav.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningskrav på grunn av koronavaksinene – nordisk samarbeid

21. April 2021

De nordiske landene deler erfaring og kunnskap om vaksineskader og forhold som får betydning for behandling av erstatningskrav etter koronavaksinen. Fagpersoner fra Norge, Danmark, Sverige og Finland samarbeider.

Small thumbnail from the picture of search result

Sju har søkt erstatning etter koronavaksine

21. April 2021

Sakene gjelder bivirkninger av forskjellig alvorlighetsgrad. Det spenner fra hodepine, smerter og svimmelhet til blodpropp og dødsfall.

Small thumbnail from the picture of search result

Hvem gjør hva i koronapandemien?

12. April 2021

Det kan være vanskelig å orientere seg i helse-Norge, og skjønne hvem som egentlig gjør hva. Her gir vi en kort oversikt over noen etater som kan være aktuelle for deg i forbindelse med koronapandemien.

Small thumbnail from the picture of search result

Sykehuspasienter kan ha rett til erstatning ved koronasmitte uten å vite det

28. January 2021

Pasienter som var innlagt for helt andre lidelser har blitt smittet med korona på sykehus. Noen av dem har gått bort.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatning ved vaksineskade

19. January 2021

NPE behandler erstatningskrav som gjelder skader etter alle vaksiner i Norge, også koronavaksinen.

Small thumbnail from the picture of search result

Har krav på erstatning etter koronadødsfall på sykehjem

7. December 2020

Eldre har rett til erstatning dersom de blir koronasmittet på sykehjem. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gir nå erstatning til etterlatte etter et slikt dødsfall.