Lite bilde for søkeresultattreff

Sjukehuspasientar kan ha rett til erstatning ved koronasmitte utan å vite det

Pasientar som var innlagde for heilt andre lidingar har blitt smitta med korona på sjukehus. Nokre av dei har gått bort. 

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatning ved vaksineskade

NPE behandlar erstatningskrav som gjeld skadar etter alle vaksinar i Noreg, òg koronavaksinen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Har krav på erstatning etter koronadødsfall på sjukeheim

Eldre har rett til erstatning dersom dei blir koronasmitta på sjukeheim. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gir no erstatning til etterlatne etter eit slikt dødsfall.