Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikk over koronavaksinesaker

Statistikk over koronavaksinesaker finner du her.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatning ved vaksineskade

NPE behandlar erstatningskrav som gjeld skadar etter alle vaksinar i Noreg, òg koronavaksinen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatning etter koronavaksine 2021

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fått inn nærare 300 søknader om erstatning i samband med koronavaksinar. Førebels er 46 saker avgjorde, og over 1,1 million kroner utbetalt i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Gir erstatning etter AstraZeneca-vaksine

77 personar har kravd erstatning for biverknader av koronavaksinen. No har dei tre fyrste erstatningssøkjarane fått medhald.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningskrav på grunn av koronavaksinane – nordisk samarbeid

Dei nordiske landa deler erfaring og kunnskap om vaksineskadar og forhold som får noko å seie for behandling av erstatningskrav etter koronavaksinen. Fagpersonar frå Noreg, Danmark, Sverige og Finland samarbeider. 

Lite bilde for søkeresultattreff

Får erstatning etter koronasmitte på sjukeheim og sjukehus

Pårørande etter 83 pasientar som døydde etter koronasmitte på sjukeheim og sjukehus har fått erstatning. Talet vil auke etter kvart som andre pasientar og pårørande òg får svar på krava sine.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sju har søkt erstatning etter koronavaksine

Sakene gjeld biverknader av forskjellig alvorgrad. Det spenner frå hovudverk, smerter og svimling til blodpropp og dødsfall.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kven gjer kva i koronapandemien?

Det kan vere vanskeleg å orientere seg i helse-Noreg, og skjøne kven som eigentleg gjer kva. Her gir vi ei kort oversikt over nokre etatar som kan vere aktuelle for deg i samband med koronapandemien.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sjukehuspasientar kan ha rett til erstatning ved koronasmitte utan å vite det

Pasientar som var innlagde for heilt andre lidingar har blitt smitta med korona på sjukehus. Nokre av dei har gått bort. 

Lite bilde for søkeresultattreff

Har krav på erstatning etter koronadødsfall på sjukeheim

Eldre har rett til erstatning dersom dei blir koronasmitta på sjukeheim. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gir no erstatning til etterlatne etter eit slikt dødsfall.