Håndleddsbrudd - skjevstilling - medhold

En kvinne søkte erstatning for nedsatt bevegelighet og smerter etter et håndleddsbrudd som grodde skjevt sammen. Hun mente at bruddet skulle vært operert tidligere. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 17. august 2020

Kvinnen skled på isen og tok seg for med venstre hånd. Dette resulterte i et brudd i håndleddet med en liten feilstilling. På grunn av feilstillingen og at bruddet var ustabilt, vurderte legene på sykehuset operasjon. Man klarte å sette bruddet sammen i god stilling, og man valgte da bare å gipse. Ved kontroll etter 14 dager hadde bruddet glidd og det var oppstått en større feilstilling. Det var derfor nødvendig å operere med plate og skruer. Dette ble gjort tre uker etter at bruddet oppsto.

Etter dette hadde kvinnen smerter og nedsatt bevegelighet i håndleddet og fingrene. Bruddet hadde også grodd med noe forkortet spolebein. Hun fikk hjelp av ergoterapeut til opptrening i hånden og håndleddet, slik at hun fikk noe mer bevegelighet tilbake. Kvinnen hadde fortsatt noe nedsatt bevegelighet etter opptreningen. Den innsatte platen hemmet henne og det ble bestemt at den måtte tas ut.

Vår vurdering

En sakkyndig spesialist i ortopedisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at det ikke var i tråd med retningslinjene for behandling av brudd med feilstilling når kvinnen ikke ble operert med en gang. Av journalnotatet fra behandlende lege gikk det fram at bruddet skulle vært behandlet med operasjon, men man oppnådde god stilling i bruddet, og man valgte da å bare gipse. Vi mente at selv om man oppnådde god stilling betyr ikke det at man kan fravike de anbefalte retningslinjene.

Hadde kvinnen vært operert med en gang, kunne man oppnådd en bedre stilling i bruddet. Hennes varige plager ville da vært mindre. Etter tre uker var bruddet nesten grodd. Bruddet ble stabilt, men man fikk ikke rettet opp feilstillingen i vesentlig grad.

Kvinnen har etter dette rett til erstatning.