Erstatningssaker - håndleddsbrudd

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 270 saker som omhandler håndleddsbrudd? 71 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er så langt utbetalt 11 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 17. august 2020

76 prosent av erstatningssøkerne er kvinner og den største aldersgruppa er mellom 50 og 59 år.

Type behandling

Halvparten av sakene gjelder kirurgisk behandling og nesten 40 prosent konservativ behandling. De resterende omhandler diagnostisering eller oppfølging. Den totale medholdsandelen er 26 prosent, men 30 prosent for kirurgisakene og kun 17 prosent for konservativ behandling.

Skade

Smerter i etterkant av håndleddsbrudd er hovedårsak til kravet om erstatning. Smerter er registrert som hovedskade i nesten halvparten av sakene. Komplekst regionalt smertesyndrom utgjør 28 prosent av smertesakene. Feilstilling i håndleddet, nedsatt bevegelighet og nerveskade er andre skadetyper som peker seg ut. Den totale medholdsandelen er 26 prosent, men varierer fra 14 prosent i smertesakene til 36 prosent i sakene som omhandler feilstilling.

Årsak til medhold

90 prosent av de 71 erstatningskravene som har fått medhold er begrunnet med at det har vært svikt i behandlingen. Det er flere grunner til dette. De viktigste er at bruddskaden burde vært operert eller operert tidligere, at utstyr som for eksempel plater og/eller skruer er feilplassert, at behandlingen er ufullstendig, at det er brukt feil behandlingsteknikk/metode eller at det er mangelfull kontroll etter behandling.

Årsak til avslag

Litt over halvparten av de 270 erstatningskravene som har fått avslag er begrunnet med at det ikke er årsakssammenheng mellom anført skade og behandlingen, men at plagene skyldes selve bruddskaden. 43 prosent er begrunnet med at det ikke har vært svikt i behandlingen, og at plagene som har oppstått er kjente komplikasjoner til bruddbehandlingen. De resterende er begrunnet med at det ikke har vært svikt i diagnostikk.