Kneprotese - avslag

En mann søkte erstatning etter at han fikk satt inn en kneprotese. Han mente at protesen var satt inn feil, og at på grunn av det, sviktet kneet når han gikk. I tillegg hadde han stivhet og smerter i kneet. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. september 2018

Mannen hadde tiltakende smerter i det ene kneleddet. Røntgenundersøkelse viste slitasjegikt (artrose). Kirurgene fant derfor at det var grunnlag for å sette inn en kneprotese.

På grunn av stivhet i leddet, fikk mannen tilpasset en skinne og fysikalsk behandling. Etter hvert kom det til smerter, hevelse og nedsatt bevegelighet. Mannen hadde også en følelse av at kneet sviktet når han gikk, og undersøkelse viste at det var en viss overstrekk av kneleddet. Røntgenbilde viste at protesekomponenten i leggen hellet noen grader bakover. Kirurgene mente at dette kunne være grunnen til svikten, men fant likevel ikke grunnlag for en ny operasjon.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i ortopedisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var godt grunnlag for å sette inn protese i mannens kneledd, og at operasjonen ble gjort etter god medisinsk praksis.

Røntgen viste at protesedelene sto i god stilling. At det var en liten helning i den ene protesedelen, mente vi ikke var en svikt i behandlingen og det var heller ikke årsaken til de plagene mannen hadde. Smerter, nedsatt bevegelighet og overstrekk er kjente komplikasjoner til kneprotesekirurgi, selv om proteseoperasjonen er gjort på riktig måte.

Mannen har ikke rett til erstatning.