Erstatningssaker - kneprotese

Visste du at NPE har behandlet 322 kneprotesesaker de siste fem årene? I disse sakene er det operert inn protese i kneet på grunn av artrose (slitasje).

Skriv ut Nynorsk | English | 29. august 2018

178 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er så langt utbetalt 52 millioner kroner i erstatning. De fleste, det vil si 65 prosent, har fått medhold på grunn av svikt i behandlingen.

Årsaker til svikt

Det er tre hovedårsaker til svikt i behandlingen; at det har blitt brukt feil størrelse på protesekomponenter eller at disse har blitt feilplassert, at det er brukt feil behandlingsteknikk/metode eller at det ikke var grunnlag for proteseoperasjonen.

Typiske følger for erstatningssøkerne er smerter, nedsatt gangfunksjon og behov for reoperasjon. Infeksjon er begrunnelse i 25 prosent av medholdssakene. I de resterende sakene er unntaksbestemmelsen brukt. I disse sakene er det hovedsakelig for tidlig løsning av protesen som er problemstilling.

Begrunnelse for avslag

Det er to årsaker til at 144 erstatningssøkere har fått avslag. I 80 prosent er det konkludert med at det ikke var svikt i behandlingen som ble utført, og at plagene i form av for eksempel økte smerter og nedsatt gangfunksjon er innenfor hva som må aksepteres. De øvrige avslagene er begrunnet med at det ikke er årsakssammenheng mellom behandlingen og plagene, men at disse skyldes selve grunnlidelsen.