Kneprotese - medhold

En mann søkte erstatning etter at han fikk satt inn en protese i kneet. Han hadde fortsatt smerter og dårlig gangfunksjon. Det viste seg at protesen var satt inn med en skjevstilling. Han ble derfor operert på nytt. Vi vurderte saken, og mannen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. september 2018

Mannen hadde slitasjegikt (artrose) i begge knærne. Han fikk satt inn protese på den ene siden. Umiddelbart fungerte protesen bra, men etter hvert fikk mannen smerter, nedsatt bevegelighet og ustabilitet i kneet.

Før operasjonen var kneet rotert innover. Protesen ble satt inn med den samme skjevstillingen. På grunn av nedsatt bevegelighet i kneleddet, ble mannen operert en gang til med artroskopi. Arrdannelser ble fjernet og kneet ble strukket ut. Dette hadde bare forbigående effekt.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i ortopedisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at det er en kjent komplikasjon ved kneprotesekirurgi at det blir nedsatt bevegelighet i kneet. I dette tilfellet vurderte vi at operasjonen ikke var utført på en teknisk riktig måte. Kneprotesen var satt inn med en feilstilling, og mest sannsynlig rotasjonsfeilstilling mellom protesekomponentene. Balansen mellom bløtdelene ble ikke riktig gjort, og det mente vi var grunnen til ustabiliteten og nedsatt bevegelighet i kneet.

Mannen har derfor rett til erstatning.