Hofteprotese ute av ledd – medhold

En kvinne søkte erstatning for smerteplager og nedsatt funksjon etter proteseoperasjon i høyre hofte. Protesen gikk ut av ledd flere ganger, og hun måtte opereres på nytt.  Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 12. mars 2019

Kvinnen fikk hofteprotese på grunn av slitasjegikt (artrose). Hun var plaget med smerter både ved belastning og hvile, og kunne bare gå noen hundre meter.

Etter operasjonen gikk protesen ut av ledd flere ganger. Protesen måtte trekkes på plass i narkose. For å forbedre stabiliteten, ble kvinnen operert på nytt et halvt år etter den første operasjonen. Protesens lårstamme ble skiftet ut. Dette ga ingen bedring, og hun var de påfølgende årene innlagt på sykehuset en rekke ganger fordi protesen gikk ut av ledd.

Hun måtte gjennom en ny operasjon til for å skifte ut protesen i hofteskålen. Etter mange år med ustabil hofte, var likevel utsiktene til et godt resultat usikre.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i ortopedisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at det mest sannsynlig var sammenheng mellom operasjonen og at hoften gikk ut av ledd en rekke ganger. Dette førte til smerter og nedsatt funksjonsevne.

Det var godt medisinsk grunnlag for proteseoperasjonen, men inngrepet ble ikke utført etter god medisinsk praksis. Røntgenbildene som ble tatt etter operasjonen viste at protesen ikke var satt inn i riktig posisjon.

Heller ikke den nye operasjonen ble gjort riktig, da protesedelen i hofteskålen ikke ble skiftet. Dette førte til en ustabil protese og enda en operasjon, med et dårligere sluttresultat.

Kvinnen har rett til erstatning.