Erstatningssaker - hofteprotese

Visste du at NPE har behandlet 785 saker de siste fem årene som gjelder operasjon med innsetting av hofteprotese?

Skriv ut Nynorsk | English | 12. mars 2019

Det er 339 erstatningssøkere som har fått medhold. I over halvparten av disse sakene har det vært svikt i behandlingen. Hittil er det utbetalt 70 millioner kroner i erstatning.

Årsaker til medhold

De to hovedårsakene til svikt i behandlingen er feil behandlingsteknikk/-metode og at størrelsen på protesekomponenter var feil, eller ble plassert feil.

En fjerdedel har fått medhold på grunn av infeksjon i forbindelse med operasjonen. Medhold som følge av unntaksbestemmelsen gjelder i flesteparten av tilfellene for tidlig løsning av hofteprotesen.

Vanlige følger for erstatningssøkerne var nedsatt gangfunksjon, økte smerter, at hoften gikk ut av ledd og behov for ny operasjon.

 

Årsaker til avslag

I 82 prosent av avslagene er begrunnelsen at det ikke har vært svikt i behandlingen, og at plagene er innenfor hva som må aksepteres.

Elleve prosent av avslagene er begrunnet med at det ikke er årsakssammenheng mellom behandlingen og plagene. Begrunnelsen i seks prosent av avslagene er at infeksjon som har oppstått skyldes erstatningssøkerens sykdom eller tilstand.