Operasjon i feil virvel i ryggen - medhold

En kvinne søkte erstatning etter at hun ble operert for trang ryggmargskanal (spinal stenose) i feil virvel. Hun hadde fortsatt smerter og måtte opereres på nytt mer enn tre år senere. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. desember 2019

Kvinnen hadde en tid hatt invalidiserende ryggsmerter med nedsatt følelse nedover i begge beina. Hun ble operert for spinal stenose, da man etter utredning med MR fant innsnevring i ryggmargskanalen i nivået mellom lendevirvlene 4 og 5 (L4/5). Hun ble operert med fjerning av ryggtagger i det operatøren trodde var virvel L4.

Etter operasjonen hadde kvinnen fortsatt smerter. Hun ble derfor sendt til opptrening ved et rehabiliteringssenter. Tiden gikk og hun hadde fortsatt nesten de samme utstrålende smertene. Ved konsultasjon på sykehuset rundt tre og et halvt år etter operasjonen, ble det gjort en ny MR undersøkelse. Denne viste at hun hadde blitt operert i et nivå for langt oppe, i virvel L5. Hun måtte derfor opereres på nytt. Etter dette inngrepet ble hun smertefri.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i ortopedisk kirurgi vurderte saken.

Ettersom kvinnen ved en feilvurdering ble operert i feil virvel, ble hun påført en pasientskade som skyldes svikt i behandlingen. Svikten medførte at kvinnen måtte gå med smerter i mer enn tre år før feilen ble oppdaget og rettet opp ved en ny operasjon i riktig virvel. Vi mente likevel at den forsinkede behandlingen ikke hadde noe å si for det endelige sluttresultatet. Hun var derfor ikke påført en varig skade.

Kvinnen har rett til erstatning.