Erstatningssaker - behandlet på feil sted på kroppen

Visste du at NPE har gitt medhold til 52 erstatningssøkere de siste sju årene fordi de ble behandlet på feil sted på kroppen? Det er utbetalt i alt 21 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. desember 2019

Behandlingen ble utført på et annet sted på kroppen enn det som var planlagt og avtalt med erstatningssøkerne. Over halvparten av sakene gjelder ortopedisk kirurgi.

Hvor på kroppen skjedde behandlingen?

Den største gruppa er ryggoperasjoner med 15 saker, der feil nivå i ryggen, eller feil side i ett tilfelle, ble operert. Eksempler på andre ortopedisaker er operasjoner i feil kne (fire saker), feil knokkel eller tå i foten (tre), feil bein i hånda (to), feil ankel (en), feil skulder (en), feil nerve i låret (en) og feil sted i hofta (en).

I fem saker ble det utført operasjon på feil nivå i nakken.

De sju sakene som gjelder behandling av kreft med stråling og operasjoner på feil sted på kroppen omfatter hjerne, lunge, tarm, kjønnsorgan og ribbein.

Tanntrekking, boring eller fyllingsarbeid ble utført på en annen tann enn den som var planlagt behandlet i fem saker.

I de resterende sju sakene dreier feilbehandlingen seg om øye, nerve, blodåre, navle og galleveier.

Felles for en del av sakene er at feilen ikke ble oppdaget før det hadde gått en tid, og erstatningssøkerne fortsatt hadde de samme plagene som før inngrepet.

Hvilke følger fikk feilbehandlingen?

Det unødvendige inngrepet førte til at sykdomsforløpet ble forlenget fordi erstatningssøkerne måtte gjennom en ny behandling av den delen av kroppen som skulle ha vært behandlet i utgangspunktet.

Mange av erstatningssøkerne hadde smerter og nedsatt funksjon i perioden fram til feilen ble oppdaget, og operasjon på riktig kroppsdel utført. Noen fikk også varige skader, som nerveskader med nedsatt førlighet og vedvarende smerter.

Det er utbetalt i alt 21 millioner kroner i erstatning.