Legemiddelskade

Her finner du informasjon om legemiddelskader og hvordan du går fram for å søke erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

Søknadsskjema

Du kan søke erstatning for bivirkninger av legemiddel. Du kan eventuelt i tillegg søke erstatning for svikt i behandlingen. Søknadsskjema finner du her.

Om legemiddelskader

NPE behandler alle erstatningskrav som gjelder skader ved legemiddelbruk.

Hva skal til for å få erstatning for en legemiddelskade?

Her finner du informasjon om hvilke vilkår som må være oppfylt for at du skal ha rett på erstatning for bivirkningsskader.

Legemiddelforsøk

Det er to erstatningsordninger som gjelder for personer som får en skade etter å ha deltatt i legemiddelforsøk.

Saksbehandling

Når vi mottar søknadsskjema fra deg, vil vi starte utredning og innhente all nødvendig dokumentasjon i saken. Du vil bli fortløpende informert og få mulighet til å kommentere underveis.

Bruk av advokat

Når du søker om erstatning, får du nødvendig hjelp fra oss og vil normalt ikke ha bruk for advokathjelp. Likevel vil utgiftene til advokat bli dekket i noen tilfeller. Hvis du har advokat som representerer deg, vil all korrespondanse og kontakt gå...

Klagemulighet

Det er forskjell på hvilken mulighet du har til å klage på avgjørelser som gjelder legemiddelskader.