Legemiddelskade

Her finner du informasjon om legemiddelskader og hvordan du går fram for å søke erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/saksbehandling/nettside-digital-skademelding-1.jpg

Søknadsskjema

Du kan søke erstatning for bivirkninger av legemiddel. Du kan eventuelt i tillegg søke erstatning for svikt i behandlingen. Søknadsskjema finner du her.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/utstyr-og-medikamenter/shutterstock_225098728_320.jpg

Om legemiddelskader

NPE behandler alle erstatningskrav som gjelder skader ved legemiddelbruk.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/utstyr-og-medikamenter/shutterstock_218558989_320.jpg

Hva skal til for å få erstatning for en legemiddelskade?

Her finner du informasjon om hvilke vilkår som må være oppfylt for at du skal ha rett på erstatning for bivirkningsskader.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/utstyr-og-medikamenter/shutterstock_129714146_320.jpg

Legemiddelforsøk

Det er to erstatningsordninger som gjelder for personer som får en skade etter å ha deltatt i legemiddelforsøk.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_81311647_320.jpg

Saksbehandling

Når vi mottar søknadsskjema fra deg, vil vi starte utredning og innhente all nødvendig dokumentasjon i saken. Du vil bli fortløpende informert og få mulighet til å kommentere underveis.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_81311647_320.jpg

Klagemulighet

Det er forskjell på hvilken mulighet du har til å klage på avgjørelser som gjelder legemiddelskader.