Klagemulighet

Det er forskjell på hvilken mulighet du har til å klage på avgjørelser som gjelder legemiddelskader.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. desember 2020

Vi kan behandle erstatningskrav ved legemiddelskade både som en pasientskadesak og en legemiddelsak, se informasjon i boksen til høyre.

Pasientskadesaker

Hvis saken din er behandlet som en pasientskadesak, kan du klage på vedtaket til Pasientskadenemnda (PSN). Helseklage er sekretariat for PSN og forbereder saken.

Legemiddelsaker

Når NPE behandler legemiddelsakene, utfører vi et oppdrag for Norsk Legemiddelforsikring (NLF). Du har ikke mulighet til å klage på avgjørelsen. Hvis du vil gå videre med saken, må du gå til rettssak.