Klagemulighet

Det er forskjell på hvilken mulighet du har til å klage på avgjørelser som gjelder legemiddelskader.

Skriv ut Nynorsk | English | 24. juni 2019

Vi kan behandle erstatningskrav ved legemiddelskade både som en pasientskadesak og en legemiddelsak, se informasjon i boksen til høyre.

Pasientskadesaker
Hvis saken din er behandlet som en pasientskadesak, kan du klage på vedtaket til Pasientskadenemnda (PSN). Helseklage er sekretariat for PSN og forbereder saken.

Legemiddelsaker
Når NPE behandler legemiddelsakene, utfører vi et oppdrag for Norsk Legemiddelforsikring (NLF). Du har ikke mulighet til å klage på avgjørelsen. Hvis du vil gå videre med saken, må du gå til rettssak.