Søke erstatning

Informasjon til deg som vurderer å søke erstatning etter pasientskade.

Kan jeg søke erstatning for skaden min?

Ved å svare på noen enkle spørsmål her, kan du få en pekepinn på om du kan ha rett til erstatning.

Søknad om erstatning

Her kan du søke erstatning for pasientskade og bivirkning av legemiddel etter behandling i offentlig eller privat helsetjeneste. 

Hva skal til for å få erstatning for en pasientskade?

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt. Vi anbefaler deg å lese punktene nedenfor før du søker.

Søke erstatning på vegne av pasienten - fullmakt

Normalt er det den som har fått en pasientskade som søker erstatning. I en del tilfeller ønsker pasientene at andre søker for dem.

Melde til NPE eller statsforvalteren?

Statsforvalteren vurderer om helsepersonell og virksomheter har brutt pliktene sine. Den myndigheten har ikke NPE. Vi behandler erstatningssøknader og utbetaler erstatning til de som har krav på det.

Behandling i utlandet

Hvis nordmenn på reise i utlandet får en skade når de blir behandlet for en sykdom, kan de ikke søke om erstatning fra NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettes direkte mot behandlingsstedet.