Søke erstatning

Her har vi samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning etter pasientskade.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/logo/prosjektlogoer/kan-jeg-soke-erstatning-ikon-sideliste.jpg

Kan jeg søke erstatning for skaden min?

Ved å svare på noen enkle spørsmål her, kan du få en pekepinn på om du kan ha rett til erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/skjema/nettside-digital-skademelding-1_320.jpg

Søknad om erstatning

Her kan du søke erstatning for pasientskade og bivirkning av legemiddel etter behandling i offentlig eller privat helsetjeneste. 

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_137226314_320.jpg

Bør jeg vente med å sende inn søknad?

Hvis du nettopp har opplevd feilbehandling kan det i noen tilfeller være greit å vente med å sende inn søknadsskjema, til du ser omfanget av skaden du har fått, eller om du har fått et økonomisk tap. 

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_174202361_320.jpg

Hva skal til for å få erstatning for en pasientskade?

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt. Vi anbefaler deg å lese punktene nedenfor før du søker.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_225389779_320.jpg

Søke erstatning på vegne av pasienten - fullmakt

Normalt er det den som har fått en pasientskade som søker erstatning. I en del tilfeller ønsker pasientene at andre søker for dem.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_17777314_320.jpg

Når er det for seint å søke erstatning?

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_169835603_320.jpg

Melde til NPE eller fylkesmannen?

Fylkesmannen har myndighet til å iverksette reaksjoner overfor helsepersonell. Den myndigheten har ikke NPE. Vi behandler erstatningssøknader og utbetaler erstatning til de som har krav på det.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_153098018_320.jpg

Behandling i utlandet

Hvis nordmenn på reise i utlandet får en skade når de blir behandlet for en sykdom, kan de ikke søke om erstatning fra NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettes direkte mot behandlingsstedet.