Søke erstatning

Her har vi samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning etter pasientskade.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

Kan jeg søke erstatning for skaden min?

Ved å svare på noen enkle spørsmål her, kan du få en pekepinn på om du kan ha rett til erstatning.

Søknad om erstatning

Her kan du søke erstatning for pasientskade og bivirkning av legemiddel etter behandling i offentlig eller privat helsetjeneste. 

Bør jeg vente med å sende inn søknad?

Hvis du nettopp har opplevd feilbehandling kan det i noen tilfeller være greit å vente med å sende inn søknadsskjema, til du ser omfanget av skaden du har fått, eller om du har fått et økonomisk tap. 

Hva skal til for å få erstatning for en pasientskade?

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt. Vi anbefaler deg å lese punktene nedenfor før du søker.

Hvem kan søke erstatning i NPE?

Her finner du informasjon om hvem som kan søke erstatning, bruk av fullmektig og advokat.

Fullmakt - søke erstatning på vegne av pasienten

Normalt er det den som har fått en pasientskade, som søker erstatning. I endel tilfeller vil det være forhold som gjør at andre søker erstatning på vegne av pasienten.

Når er et krav foreldet?

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.

Melde til NPE eller fylkesmannen?

Fylkesmannen har myndighet til å iverksette reaksjoner overfor helsepersonell. Den myndigheten har ikke NPE. Vi behandler erstatningssøknader og utbetaler erstatning til de som har krav på det.

Behandling i utlandet

Hvis nordmenn på reise i utlandet får en skade når de blir behandlet for en sykdom, kan de ikke søke om erstatning fra NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettes direkte mot behandlingsstedet.