Søke erstatning

Her har vi samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning etter pasientskade.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 22. november 2016

Del artikkel på startsiden

954ea7a0d63b4024aa2f8fbd53121802.aspx

Kan jeg søke erstatning for skaden min?

Ved å svare på noen enkle spørsmål her, kan du få en pekepinn på om du kan ha rett til erstatning.

55de44c9fdfe4d0db565e4dc4d1769ca.aspx

Søknad om erstatning

Her kan du søke erstatning for pasientskade og bivirkning av legemiddel etter behandling i offentlig eller privat helsetjeneste. 

9b7ed20648554813990c51dc1645199f.aspx

Fullmakt

Dersom erstatningssøkere ønsker at en annen skal representere dem, trenger vi en fullmakt som bekrefter dette. Den som har fått fullmakten kan da skrive under søknadsskjemaet.

Bør jeg vente med å sende inn søknad?

Hvis du nettopp har opplevd feilbehandling kan det i noen tilfeller være greit å vente med å sende inn søknadsskjema, til du ser omfanget av skaden du har fått, eller om du har fått et økonomisk tap. 

68f550952a4c46b2a9f8d7db5b125b9b.aspx

Hvilket søknadsskjema skal jeg velge?

Du kan søke erstatning for pasientskade og bivirkning av legemiddel etter behandling i offentlig eller privat helsetjeneste. Vi anbefaler deg å bruke de digitale skjemaene våre. 

8fa248f8c3bf4a97886dd6bc89a00092.aspx

Hva skal til for å få erstatning for en pasientskade?

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt. Vi anbefaler deg å lese punktene nedenfor før du søker.

Hvem kan søke erstatning i NPE?

Her finner du informasjon om hvem som kan søke erstatning, bruk av fullmektig og advokat.

f400bec25432484a9e5832838842c602.aspx

Søke erstatning på vegne av pasienten

Normalt er det den som har fått en pasientskade, som søker erstatning. I endel tilfeller vil det være forhold som gjør at andre søker erstatning på vegne av pasienten.

e8623c8e250c45a7be48fbf5462b62fb.aspx

Når er et krav foreldet?

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.

6af8c255b3f84f3b876ad41777dd3dda.aspx

Melde til NPE eller Fylkesmannen?

Fylkesmannen har myndighet til å iverksette reaksjoner overfor helsepersonell. Den myndigheten har ikke NPE. Vi behandler erstatningssøknader og utbetaler erstatning til de som har krav på det.

5e479f9beef34f21915c556208f440f5.aspx

Behandling i utlandet

Hvis nordmenn på reise i utlandet får en skade når de blir behandlet for en sykdom, kan de ikke søke om erstatning fra NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettes direkte mot behandlingsstedet.

c780ed33d0594a9a85625c68c315cfe2.aspx

Bruk av advokat

Når du søker om erstatning får du nødvendig hjelp fra oss, og vil normalt ikke ha bruk for advokathjelp. Likevel vil utgiftene til advokat bli dekket i noen tilfeller. Hvis du har advokat som representerer deg, vil all korrespondanse og kontakt gå...