Hva skal til for å få erstatning for en pasientskade?

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt. Vi anbefaler deg å lese punktene nedenfor før du søker.

Skriv ut Nynorsk | English | 26. april 2021

1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen

Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En slik pasientskade kan være både forbigående og varig. I tillegg må skaden din skyldes behandlingssvikt. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.

I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt ikke krav på erstatning.

I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor og uventet.

2. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap

Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap, utover det du uansett ville ha hatt. Formålet med erstatningen er altså å dekke ekstra utgifter som skyldes pasientskaden. Dette kan for eksempel være utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger.

Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingstedet der skaden skjedde.

Merk at grensen på 10 000 kroner ikke gjelder for saker som gjelder følger av koronavaksinen. Da dekker vi utgifter skaden har ført til fra første krone, dersom de øvrige vilkårene er oppfylt.

Dersom du har hatt forbigående plager eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning for «tort og svie».

Menerstatning for ikke-økonomisk tap
I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig pasientskade. Med varig menes vanligvis at pasientskaden varer i en periode på minst ti år. Med betydelig menes at pasientskaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader.

3. Pasientskaden må ikke være for gammel

Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dersom du søker for sent, sier vi at kravet er foreldet.

Hovedregelen er at et krav om erstatning er foreldet etter tre år.

For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe, må du ha forstått at du har fått en skade som har gitt deg et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet. Du må også ha forstått hvem som er ansvarlig for skaden. Du har i denne forbindelse et visst ansvar for å undersøke om skaden din skyldes behandlingen, og hvem som er ansvarlig.

Krav som er mer enn 20 år gamle vil som hovedregel være foreldet. Dette gjelder selv om du ikke har vært klar over skaden og hvem som er ansvarlig.

Foreldelse avbrytes ved at kravet meldes til NPE.

Bør jeg vente med å sende inn søknad?

I noen tilfeller kan det være fornuftig å vente med å sende inn søknadsskjema, til du ser om du faktisk har fått en varig skade, eller at du har fått et økonomisk tap på minst 10 000 kroner. Dette gjelder særlig i tilfeller der skaden er av forbigående karakter.

Hvis du er usikker på om du bør vente med å sende inn søknaden, kan du ringe servicesenteret vårt.