Midlertidige regler

Her finner du midlertidige regler for skader som har skjedd før pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003.

Midlertidige regler for offentlige sykehus

Fullstendig regeltekst for den del av ordningen som gjelder somatiske sykehus.

Midlertidige regler for kommunelegetjenesten

Fullstendig regeltekst for den del av ordningen som gjelder kommunelegetjenesten/kommunale legevakter.

Midlertidige regler for psykiatri

Fullstendig regeltekst for den del av ordningen som gjelder psykiatriske sykehus/poliklinikker.