Fagnotater og regelverk

Interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer.

Lite bilde for søkeresultattreff

Forsinket diagnose og behandling av kreft – erstatningsberegning

Internt fagnotat om hvordan vi beregner erstatningen i saker som gjelder forsinket diagnose og behandling av kreft.

Lite bilde for søkeresultattreff

Habilitet

Internt fagnotat om habilitet for saksbehandlere, ledere og sakkyndige i NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Infeksjon

Internt fagnotat om infeksjoner som skal vurderes etter pasientskadeloven.

Lite bilde for søkeresultattreff

Informasjonssvikt

Internt fagnotat om erstatningssøkeren fikk god nok informasjon om risiko for komplikasjoner før behandlingen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientskade - noen grensetilfeller

Internt fagnotat om hva vi i noen grensetilfeller legger i begrepet pasientskade.

Lite bilde for søkeresultattreff

Skatteulempe

Internt fagnotat om skatteulempe ved beregning av erstatningen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Unntaksbestemmelsen

Internt fagnotat om unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd.

Lite bilde for søkeresultattreff

Veileder til forskrift om menerstatning

Intern veileder til forskrift om menerstatning ved pasientskader, med eksempler.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientskadeloven og forskrifter

Pasientskadeloven trådte i kraft for offentlig helsetjeneste 1.1.2003 og for privat helsetjeneste 1.1.2009.

Lite bilde for søkeresultattreff

Høyesterettsdommer

Oversikt over dommer fra Høyesterett. Oversikten ligger på hjemmesiden til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Lite bilde for søkeresultattreff

Overgangsregler

I pasientskadelovens § 21 omtales overgangsregler for ansvaret for pasientskader som er voldt før loven trådte i kraft 2003, (2009 for privat helsetjeneste). NPE skal også behandle slike skader.

Lite bilde for søkeresultattreff

Midlertidige regler

Her finner du midlertidige regler for skader som har skjedd før pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003.

Lite bilde for søkeresultattreff

Foreldelsesloven

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.