Fagnotater

Her finner du interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. desember 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Forsinket diagnose og behandling av kreft – erstatningsberegning

Internt fagnotat om hvordan vi beregner erstatningen i saker som gjelder forsinket diagnose og behandling av kreft.

Lite bilde for søkeresultattreff

Habilitet

Internt fagnotat om habilitet for saksbehandlere, ledere og sakkyndige i NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Infeksjon

Internt fagnotat om infeksjoner som skal vurderes etter pasientskadeloven.

Lite bilde for søkeresultattreff

Informasjonssvikt

Internt fagnotat om erstatningssøkeren fikk god nok informasjon om risiko for komplikasjoner før behandlingen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientskade - noen grensetilfeller

Internt fagnotat om hva vi i noen grensetilfeller legger i begrepet pasientskade.

Lite bilde for søkeresultattreff

Skatteulempe

Internt fagnotat om skatteulempe ved beregning av erstatningen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Unntaksbestemmelsen

Internt fagnotat om unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd.