Veileder til forskrift om menerstatning

Intern veileder til forskrift om menerstatning ved pasientskader, med eksempler.

Skriv ut Nynorsk | English | 23. april 2021

Forskrift om menerstatning ved pasientskader trådte i kraft 15. mars 2021.

Har manglet egen forskrift

Fram til nå har det ikke eksistert egne regler for beregning av denne typen erstatning i pasientskadesaker.  I stedet har forskrift om menerstatning ved yrkesskader (Ysf) gitt føringer for beregning av menerstatning i pasientskadesaker. Forskriften Ysf er utarbeidet med tanke på skader og sykdommer som typisk kan inntre ved yrkesskader.

Denne forskriften har i liten grad vært oppdatert i takt med den medisinske utviklingen. Den har vært mangelfull når det gjelder skader som oppstår ved pasientbehandling.

NPE har laget en ny forskrift om menerstatning ved pasientskader.  Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Den nye forskriften vil bidra til å sikre likebehandling, forutsigbarhet og riktig erstatning basert på oppdatert medisinsk kunnskap. 

Fordøyelse, kjønnsorganer, urinrør og hjerte

NPE har valgt ut enkelte medisinske områder hvor behovet for en revisjon har vært særlig stort. Det gjelder disse medisinske områdene: fordøyelsessystemet (mage og tarm), kjønnsorganer, urinrør og hjerte. I tillegg er det laget et generelt punkt om smerter og et nytt punkt om cerebral parese. Ellers er resten av tabellverket fra yrkesskadeforskriften kopiert inn i denne forskriften.

Forskrift om menerstatning ved pasientskader

Forskrift om menerstatning ved pasientskader er delt inn i tre deler. Del I er om alminnelige bestemmelser og del II og III er en videreføring av tilsvarende deler i yrkesskadeforskriften.

Veileder til forskriften, med eksempler