Min side

Har du sendt inn søknad om erstatning, kan du følge saken din på Min side.

Logg inn på Min side

Skriv ut Nynorsk | English | 14. mai 2019

Min side er en tjeneste der du kan følge saken din, sende inn dokumentasjon og kommentere saken fortløpende.

Disse kan bruke Min side

I første omgang kan du bruke Min side hvis:

  • du har søkt om erstatning og du er pasienten

Du kan dessverre ikke bruke Min side hvis du har en sak der pasienten ikke er deg, eller hvis du har advokat, fullmektig eller verge.

Innlogging

Første gang du logger inn, må du gi samtykke til å bruke Min side og motta SMS-varsler.

Lenke til innlogging finner du i boksen til høyre.