Klage på avgjørelser i NPE

Behandlingsstedene får god anledning til å uttale seg underveis i saken, men kan ikke klage på det endelige vedtaket.

Skriv ut Del 6. april 2018

Nynorsk versjon

Del artikkel på startsiden

Vi er oppmerksomme på at mange opplever henvendelser fra oss som ubehagelige. Da er det viktig å huske på at det ikke er vår oppgave å fordele skyld, men å vurdere om vilkårene for erstatning er til stede i en skadesak.

Oppgaven vår er å utrede erstatningskrav fra pasienter på en nøytral måte. Vedtakene våre baserer seg i hovedsak på medisinske journaler og uttalelser fra pasienten, behandlingsstedet og eksterne og interne sakkyndige.

Kan behandlingsstedet klage på avgjørelser fra NPE?
Behandlingsstedet har ikke anledning til å klage på avgjørelser fattet av NPE. Men behandlingsstedet har gode muligheter for å fremme sitt syn før vi fatter vedtak, gjennom journaler og å kommentere pasientens uttalelser i skademeldingen. I tillegg kan de kommentere vurderingen fra medisinsk sakkyndig.

Derimot har pasienten anledning til å klage. Klagen rettes mot NPE. Hvis vi ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sender vi klagen videre for behandling i Pasientskadenemnda (PSN). Helseklage er sekretariat for PSN og forbereder saken. Det er ikke anledning å bringe saken inn for domstolene før den er blitt behandlet av Pasientskadenemnda.

Hva er pasient- og brukerombudets rolle?
Mange pasienter tar kontakt med pasient- og brukerombudet før de sender erstatningskrav til NPE. Ofte får pasienten hjelp av pasient- og brukerombudet til å fylle ut søknadsskjemaet. I noen tilfeller representerer pasient- og brukerombudet pasienten.