Dette er viktig å vite ved en pasientskade

Her finner du informasjon om viktige forhold i vår saksbehandling av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 24. februar 2017

Del artikkel på startsiden

eb9090ad8b8046d7ac5bc252d8c2d074.aspx

Kommunikasjon med pasienten

Hvordan snakker du med pasienten om erstatning ved en pasientskade?

Journalen har stor betydning i pasientskadesaker

Mangelfulle journaler er et kjent problem i helsetjenesten. I løpet av de siste fem årene (2011-2015) har 114 personer fått medhold i erstatningskravet sitt, på grunn av manglende dokumentasjon i saken.

Betaling for dokumenter i pasientskadesaker

NPE trenger journalopplysninger og annen dokumentasjon fra behandlingsstedene, for å vurdere den behandlingen pasienten har fått. I de fleste tilfellene betaler vi ikke for utgiftene til å oversende dokumentasjonen, men det finnes noen unntak.

8384f857604b4cde88c7d1f621b4968d.aspx

Svarfrist for behandlingssted

Behandlingsstedene har en svarfrist på fem uker på henvendelser til NPE. Vi er opptatt av kort saksbehandlingstid. Raskt svar fra dere hjelper oss med å få til dette.

f16e7f5fbfa0430c8e3438f372b03e11.aspx

Klage på avgjørelser i NPE

Behandlingsstedene får god anledning til å uttale seg underveis i saken, men kan ikke klage på det endelige vedtaket.

3ca1547439ef43b48a383fa21b1d3d32.aspx

Kan helsepersonell bli saksøkt direkte?

Som hovedregel vil personer som får en behandlingsskade søke erstatning i NPE. I noen ytterst få tilfeller, ser vi at de saksøker helsepersonell direkte. Dette er det en viss åpning for i lovverket.

5ba4199a54a242338f19e45694a6bd3d.aspx

Personvern

Her finner du generell informasjon om hvordan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har.