Dette er viktig å vite ved en pasientskade

Her finner du informasjon om viktige forhold i vår saksbehandling av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kommunikasjon med pasienten

Hvordan snakker du med pasienten om erstatning ved en pasientskade? 

Lite bilde for søkeresultattreff

Opplysninger fra behandlingsstedet

Vi trenger relevante journalopplysninger fra behandlingsstedet som erstatningssøker klager på. Det har stor betydning for saksbehandlingstiden at dere oversender dette så raskt som mulig.

Lite bilde for søkeresultattreff

Klage på avgjørelser i NPE

Behandlingsstedene blir normalt bedt om å uttale seg underveis i saken, men kan ikke klage på det endelige vedtaket.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kan helsepersonell bli saksøkt direkte?

Som hovedregel vil personer som får en behandlingsskade søke erstatning i NPE. I noen ytterst få tilfeller, ser vi at de saksøker helsepersonell direkte. Dette er det en viss åpning for i lovverket.