Dette er viktig å vite ved en pasientskade

Her finner du informasjon om viktige forhold i vår saksbehandling av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_106829255_320.jpg

Kommunikasjon med pasienten

Hvordan snakker du med pasienten om erstatning ved en pasientskade?

/globalassets/bildearkiv/personer/personer-i-npe/ida_tore_ouc_320.jpg

Journalen har stor betydning i pasientskadesaker

Mangelfulle journaler er et kjent problem i helsetjenesten. I perioden 2011-2015 fikk 114 personer medhold i erstatningskravet sitt, på grunn av manglende dokumentasjon i saken.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_89999386_320.jpg

Betaling for dokumenter i pasientskadesaker

NPE trenger journalopplysninger og annen dokumentasjon fra behandlingsstedene, for å vurdere den behandlingen pasienten har fått. I de fleste tilfellene betaler vi ikke for utgiftene til å oversende dokumentasjonen, men det finnes noen unntak.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_114591418_320.jpg

Dokumentasjon fra behandlingsstedet

Vi trenger relevante journalopplysninger fra behandlingsstedet som erstatningssøker klager på. Det har stor betydning for saksbehandlingstiden at dere oversender dette så raskt som mulig.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_139171481_320.jpg

Klage på avgjørelser i NPE

Behandlingsstedene blir normalt bedt om å uttale seg underveis i saken, men kan ikke klage på det endelige vedtaket.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/norgeslover2_320.jpg

Kan helsepersonell bli saksøkt direkte?

Som hovedregel vil personer som får en behandlingsskade søke erstatning i NPE. I noen ytterst få tilfeller, ser vi at de saksøker helsepersonell direkte. Dette er det en viss åpning for i lovverket.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_152061896_320.jpg

Personvern

Her finner du generell informasjon om hvordan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har.