Kommunikasjon med pasienten

Hvordan snakker du med pasienten om erstatning ved en pasientskade?

Informasjonsplikt

Når pasienten har fått en skade eller en alvorlig komplikasjon har helsepersonell en lovpålagt plikt til å fortelle om NPE og muligheten for å søke om erstatning.

Les mer om informasjon fra helsepersonell til pasient i

> Veileder fra Helsedirektoratet

Skriv ut Nynorsk | English | 2. oktober 2018

Stikkordet i alle sammenhenger rundt pasientskader er åpenhet. Du bør sette av god tid til en samtale med pasienten og/eller pårørende.

Vi har satt opp fire enkle punkter som en veileder for helsepersonell som skal snakke med pasienter om erstatning ved en pasientskade:

1. Snakk med pasienten og fortell om muligheten til å søke erstatning hos NPE.

2. Fortell om muligheten til å sjekke selv om det er grunnlag for å sende en søknad om erstatning: Kan jeg søke erstatning for skaden min?

3. Overlat vurderingen av erstatningsspørsmålet til oss.

4. Gi pasienten brosjyre med kontaktinformasjon til oss. Du finner brosjyren til høyre på denne siden.


Du kan lese mer om kommunikasjon med pasienten ved å klikke på lenken i boksen til høyre som heter "Brosjyre for helsepersonell".