Erstatningssaker - øyelaser

Visste du at NPE har gitt medhold i 27 av 105 erstatningssaker etter øyelaser i privat helsetjeneste? Hittil er det utbetalt seks millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. april 2018

I vedtakene fra 2009 til 2017 var litt over halvparten av de 105 erstatningssøkerne nærsynte, en tredel var langsynte og resten hadde skjeve hornhinner. De fikk utført laserbehandlingen for å slippe å bruke briller eller linser.

Hvorfor det ble medhold

Synsforstyrrelser, dårligere mørkesyn, sviende øyne og lysømfintlighet er de hyppigste plagene som ble rapportert av de 27 erstatningssøkerne som fikk medhold. I en tredel av sakene kom NPE fram til at erstatningssøkerne ikke skulle vært behandlet med øyelaser, fordi de hadde tilstander som gjorde at de ikke var egnet for denne behandlingsmetoden. I omtrent like mange saker hadde de fått mangelfull informasjon om risikoen for komplikasjoner, eller om alternative behandlingsmetoder.

Andre saker gjelder mangelfull journalføring, eller at behandlingsstedet ikke hadde sendt inn verken journal eller uttalelse til NPE. Noen få medhold gjelder infeksjon. Ett medhold dreier seg om teknisk svikt ved apparatet.

Hvorfor det ble avslag

De 78 avslagene er i hovedsak begrunnet med at det ikke var svikt i behandlingen. Det var grunnlag for behandlingen, som ble utført i tråd med god medisinsk praksis. Vedvarende behov for briller/linser, dårligere mørkesyn, tørre øyne og lysømfintlighet er kjente komplikasjoner etter øyelaser, og innenfor hva som må aksepteres.