Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - prostatakreft

Visste du at NPE har behandlet 220 prostatakreftsaker de siste fem årene? 68 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet. Gjennomsnittsalder er 64 år.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 147 diabetessaker de siste ti årene? Svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes står for halvparten av i alt 50 medholdssaker.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - selvmord og selvmordsforsøk

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 217 erstatningskrav som omhandler selvmord eller selvmordsforsøk?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 127 saker som gjelder fedmeoperasjoner?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - hjernesvulster

Verdens hjernesvulstdag markeres 8. juni. Visste du at NPE har gitt medhold til 45 erstatningssøkere med ondartet eller godartet hjernesvulst de siste fem årene?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE de siste fem årene har utbetalt 50 millioner kroner i erstatning etter forsinket diagnose av lungekreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - tykktarmskreft

Visste du at pasienter med kreft i tykktarmen fikk 60 millioner kroner i erstatning av NPE de siste fem årene?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - rotfylling

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 537 tannsaker som omhandler rotfylling. 284 erstatningssøkere har fått medhold i kravet sitt, mens 253 har fått avslag. Det er utbetalt nesten 13 millioner kroner i erstatning. De vanligste erstatningsbeløpene er mellom 10 000 og 40 000 kroner.

Lite bilde for søkeresultattreff

6,5 millioner kroner i erstatning etter gjenglemt utstyr

41 pasienter har de siste seks årene fått erstatning fordi det ble etterlatt utstyr i kroppen etter operasjonen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - stoffskiftesykdommer

Visste du at NPE har behandlet 101 saker de siste fem årene som gjelder høyt og lavt stoffskifte? Det er gitt 26 medhold og 75 avslag, og hittil er det utbetalt 8 millioner kroner i erstatning.

1     2   3   4   >>