Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Faktaark: leiringsskader

Faktaark over vedtak om leiringsskader i perioden 2012-2021. Leiringsskader er skader etter feil liggestilling under operasjoner.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - prostatakreft

Visste du at NPE har behandlet 220 prostatakreftsaker de siste fem årene? 68 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet. Gjennomsnittsalder er 64 år.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 147 diabetessaker de siste ti årene? Svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes står for halvparten av i alt 50 medholdssaker.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - selvmord og selvmordsforsøk

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 217 erstatningskrav som omhandler selvmord eller selvmordsforsøk?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 127 saker som gjelder fedmeoperasjoner?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - hjernesvulster

Verdens hjernesvulstdag markeres 8. juni. Visste du at NPE har gitt medhold til 45 erstatningssøkere med ondartet eller godartet hjernesvulst de siste fem årene?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE de siste fem årene har utbetalt 50 millioner kroner i erstatning etter forsinket diagnose av lungekreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - tykktarmskreft

Visste du at pasienter med kreft i tykktarmen fikk 60 millioner kroner i erstatning av NPE de siste fem årene?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - rotfylling

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 537 tannsaker som omhandler rotfylling. 284 erstatningssøkere har fått medhold i kravet sitt, mens 253 har fått avslag. Det er utbetalt nesten 13 millioner kroner i erstatning. De vanligste erstatningsbeløpene er mellom 10 000 og 40 000 kroner.

Lite bilde for søkeresultattreff

6,5 millioner kroner i erstatning etter gjenglemt utstyr

41 pasienter har de siste seks årene fått erstatning fordi det ble etterlatt utstyr i kroppen etter operasjonen.

1     2   3   4   >>