Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - hjernesvulster

Verdens hjernesvulstdag markeres 8. juni. Visste du at NPE har gitt medhold til 45 erstatningssøkere med ondartet eller godartet hjernesvulst de siste fem årene?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE de siste fem årene har utbetalt 50 millioner kroner i erstatning etter forsinket diagnose av lungekreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - tykktarmskreft

Visste du at pasienter med kreft i tykktarmen fikk 60 millioner kroner i erstatning av NPE de siste fem årene?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - rotfylling

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 537 tannsaker som omhandler rotfylling. 284 erstatningssøkere har fått medhold i kravet sitt, mens 253 har fått avslag. Det er utbetalt nesten 13 millioner kroner i erstatning. De vanligste erstatningsbeløpene er mellom 10 000 og 40 000 kroner.

Lite bilde for søkeresultattreff

6,5 millioner kroner i erstatning etter gjenglemt utstyr

41 pasienter har de siste seks årene fått erstatning fordi det ble etterlatt utstyr i kroppen etter operasjonen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - stoffskiftesykdommer

Visste du at NPE har behandlet 101 saker de siste fem årene som gjelder høyt og lavt stoffskifte? Det er gitt 26 medhold og 75 avslag, og hittil er det utbetalt 8 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 149 diabetessaker de siste ti årene? Svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes står for halvparten av i alt 49 medholdssaker.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - blodfortynnende medikamenter

Visste du at NPE har utbetalt 76 millioner kroner i erstatning de siste ti årene på grunn av feilmedisinering med blodfortynnende medikamenter? Utbetalingene er fordelt på 113 medholdssaker.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av hjertesykdom

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 274 saker som omhandler diagnostisering av hjertesykdom? 98 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er så langt utbetalt 63 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - håndleddsbrudd

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 270 saker som omhandler håndleddsbrudd? 71 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er så langt utbetalt 11 millioner kroner i erstatning.

1     2   3   4   >>