Statistikk og temaartikler

Her finner du statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikk

Her finner du nøkkeltall i pasientskadesakene: mottatte saker og vedtak/utbetalinger fordelt på behandlingssted og medisinske områder.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikkportal for helsepersonell

Statistikkportalen er tatt ned. Vi arbeider for å få til en ny løsning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.