Erstatningssaker - antibiotikabehandling

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 50 av 77 erstatningssaker, og utbetalt 25 millioner kroner i erstatning etter feil eller manglende antibiotikabehandling?

Skriv ut Nynorsk | English | 6. juni 2018

I sakene som er ferdig beregnet er gjennomsnittlig utbetaling 570 000 kroner. Det høyeste beløpet som hittil er utbetalt i én sak er på fire millioner kroner. Det laveste er på 10 000 kroner.

Forlenget sykdomsforløp og dødsfall

I nesten alle medholdssakene var det et sykehus som var ansvarlig for antibiotikabehandlingen, ofte i forbindelse med operasjoner. Pasientene hadde enten ikke fått antibiotika, selv om det var medisinsk grunnlag for det, eller de hadde fått medisinen for seint. Andre hadde fått for høy/lav dose, blitt behandlet for lenge, fått feil type antibiotika, eller fått medisinen på feil måte, for eksempel intravenøst i stedet for gjennom munnen.

I fem av sakene fikk de etterlatte medhold for at dødsfallet skyldes feilmedisineringen. Andre pasienter fikk blodforgiftning, utvikling av eller forverring av infeksjon, svekket syn/hørsel eller skade på balansenerven. Mange fikk et lengre sykdomsforløp med behov for en mer omfattende behandling enn de ville hatt hvis de hadde fått riktig antibiotikabehandling.

To årsaker til avslag

I 15 av de 27 avslagene har NPE konkludert med at det ikke er svikt i behandlingen. Det var medisinsk grunnlag for å gi antibiotikabehandling, eller det var riktig ikke å gi antibiotika. Medisineringen ble gjort i samsvar med god medisinsk praksis med riktig valg av legemiddel, riktige doser og behandlingen ble avsluttet til riktig tid.

I de resterende tolv avslagssakene er begrunnelsen at det ikke er sannsynlig sammenheng mellom antibiotikabehandlingen og skadene erstatningssøkerne mener at de har fått.