Erstatningssaker - blodfortynnende medikamenter

Visste du at NPE har utbetalt 76 millioner kroner i erstatning de siste ti årene på grunn av feilmedisinering med blodfortynnende medikamenter? Utbetalingene er fordelt på 113 medholdssaker.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. oktober 2020

Hovedgrunnene til feilmedisineringen er at

  • medisinen ikke ble gitt, eller ble gitt for seint (44 %)
  • dosen var for høy eller for lav (25 %)
  • medisinen ble gitt i for kort eller for lang tid (20 %)
  • det ikke var grunnlag for medisineringen (10 %)

Det fleste sakene gjelder de antitrombotiske legemidlene Marevan, Klexane og Albyl-E. I 92 av de 113 medholdssakene skjedde medisinering på et sykehus, som regel i forbindelse med kirurgiske inngrep

Konsekvenser av feilmedisinering

Feilmedisineringen førte til hjerneslag, hjerteinfarkt og blodpropp i lungene, beina eller armene, ofte med varige lammelser. I 16 av de 113 sakene fikk pårørende medhold for at erstatningssøkerne døde på grunn av feilmedisineringen.

Årsak til avslag

I alt 98 erstatningssøkere fikk avslag. Det er to årsaker til avslag:

  • det har ikke skjedd en svikt i behandlingen, fordi medisineringen har vært i tråd med medisinsk praksis (60 %)
  • det er ikke sammenheng mellom medisineringen og plagene til erstatningssøkeren (40 %)