Erstatningssaker - brystplastikk i privat helsetjeneste

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 64 saker som gjelder brystplastikk utført i privat helsetjeneste? Elleve erstatningssøkere har fått medhold. Det er utbetalt til sammen 1,5 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 22. august 2019

Nesten tre firedeler av de plastikkirurgiske inngrepene gjelder brystforstørrelse og/eller brystløft. Brystreduksjon utgjør den nest største gruppa. Noen få operasjoner gjelder brystrekonstruksjon etter behandling for brystkreft. Erstatningssøkerne var i gjennomsnitt 32 år da inngrepet ble utført.

Medhold

Svikt i behandling er årsak til medhold i åtte av de elleve sakene. Feil behandlingsteknikk og mangelfull oppfølging etter operasjonen er hovedårsakene til svikt i behandlingen. Følgene for erstatningssøkerne var blant annet dårlig kosmetisk resultat med behov for korrigerende inngrep, og at komplikasjoner som oppsto etter operasjonen fikk utvikle seg fordi oppfølgingen ikke var god nok. Dette førte til forlenget behandlingsforløp, ofte med smerter og andre plager.

Tre erstatningssøkere fikk medhold på grunn av infeksjon etter operasjonen.

Avslag

Begrunnelsen i 44 av de 53 avslagene er at det ikke har vært svikt i behandlingen. De fleste søkte om erstatning fordi de var misfornøyde med det kosmetiske resultatet. Dette ble vurdert å være innenfor det som kan forventes.

Tre avslag er begrunnet med at det ikke er sammenheng mellom inngrepet og plagene. I tre andre saker er årsaken til avslag at infeksjon som oppsto skyldes forhold ved erstatningssøkeren selv. To saker er avslått fordi det ikke har vært informasjonssvikt. Ett avslag er begrunnet med at det ikke har vært teknisk svikt.