Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 147 diabetessaker de siste ti årene? Svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes står for halvparten av i alt 50 medholdssaker.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. november 2021

Det er utbetalt 40 millioner kroner i erstatning til medholdssakene.

Årsaker til medhold

I de 31 sakene der det har skjedd en svikt i behandlingen gjelder de fleste tilfellene mangelfull oppfølging av diabetessår. Det førte til utbredt infeksjon og vevsdød, som resulterte i amputasjon av tå, fot eller legg. I tillegg kommer øyekomplikasjoner som ikke ble fulgt opp, som førte til nedsatt syn eller ytterligere forverring av synet. Skaden kunne vært unngått hvis erstatningssøkeren hadde blitt henvist videre til spesialist, eller direkte til operasjon.

Svikt i diagnostikk av diabetes gjelder 14 saker. Diagnosen ble forsinket fordi blodprøver ble oversett, eller at høyt blodsukker eller andre symptomer og risikofaktorer ikke ble fulgt opp.

I seks av de 50 medholdssakene førte skaden til dødsfall.

Begrunnelse for avslag

Begrunnelsen for halvparten av de 97 avslagene er at det ikke har vært en svikt i behandlingen eller diagnostikken, fordi denne har vært i tråd med medisinsk praksis.

Den andre halvparten av avslagssakene er begrunnet med at det ikke er sannsynlig sammenheng mellom behandlingen og erstatningssøkeren sine plager. Plagene skyldes selve diabetessykdommen.