Erstatningssaker - gjenglemt utstyr

Visste du at 37 erstatningssøkere de siste fem årene har fått utbetalt 4,2 millioner kroner i erstatning på grunn av gjenglemt utstyr i kroppen i forbindelse med kirurgiske inngrep eller andre prosedyrer?

Skriv ut Nynorsk | English | 14. februar 2019

Det vanligste er å glemme igjen kompresser eller tamponger. Det er også en del gjenglemte metallbiter i form av klips, nåler og biter av instrumenter som har vært brukt. En tredje gruppe er sonder, stenter og guide-wire.

Hva har gjenglemt utstyr ført til?

Den vanligste skaden som følge av gjenglemt utstyr er infeksjon som igjen kan ha ført til antibiotikabehandling, sårrevisjoner, flere inngrep og forlenget sykdomsforløp. Smerter, ofte i lang tid, er en annen vanlig følge av gjenglemt utstyr. Gjenglemt utstyr har i noen tilfeller også ført til vevsskade i form av for eksempel tarmperforasjon.

Hvorfor ble det ikke medhold?

24 erstatningssøkere har fått avslag på krav om erstatning som følge av gjenglemt utstyr. Disse er begrunnet med at det ikke er påvist gjenglemt utstyr, eller at gjenglemt utstyr ikke har ført til noen skade eller økonomisk tap.