Erstatningssaker - hjernesvulster

Verdens hjernesvulstdag markeres 8. juni. Visste du at NPE har gitt medhold til 45 erstatningssøkere med ondartet eller godartet hjernesvulst de siste fem årene?

Skriv ut Nynorsk | English | 8. juni 2021

Vi har så langt utbetalt 37 millioner kroner i erstatning.

Flest medhold for forsinket diagnose

De aller fleste sakene, i alt 35, gjelder forsinket diagnostikk av hjernesvulst. Forsinkelsen skjedde fordi prøver eller undersøkelser ble tolket feil, eller at de aldri ble bestilt. I mange tilfeller ble diagnosen forsinket med flere år.

De andre erstatningssøkerne fikk medhold for svikt i behandling av hjernesvulsten, eller fordi det oppsto infeksjon i forbindelse med operasjon.

Dødsfall eller forverret prognose

I alt åtte erstatningssøkere døde eller fikk forkortet levetid på grunn av svikten, mens konsekvensen for fem andre var forverret sykdomsprognose.

I de totalt 150 avslagene konkluderte vi i de fleste sakene med at det ikke har vært svikt i diagnostikk.