Erstatningssaker - operasjoner av kneskader

Visste du at NPE de siste fem årene har fattet 295 vedtak som omhandler operasjoner av kneskader? 124 erstatningssøkere (42 prosent) har fått medhold, og så langt er det utbetalt 34 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. juni 2019

De vanligste årsakene til kneoperasjonene er kroniske menisklidelser, korsbåndskader, instabilitet i kneet og fersk meniskskade.

Typiske plager etter inngrepet er smerter, nedsatt funksjon i kneet, infeksjon eller nerveskade.

Medholdssakene

Medholdssakene er begrunnet med at det har vært svikt i behandlingen (57 %) eller infeksjon (43 %). En hovedårsak til svikt i behandlingen er at operasjonen ikke er riktig utført. Eksempler på dette er feilplassering av korsbånd eller sener, feilplassering av borrekanaler, feilplassering av skruer, skade på blodårer og skader på nerver. En annen viktig årsak til svikt i behandlingen, er at det ikke var grunnlag for inngrepet pga. beskjedne funn eller at konservativ behandling ikke var prøvd.

Avslagssakene

Det er to hovedårsaker til avslag. Enten at det ikke har vært svikt i behandlingen, eller at det ikke er sammenheng mellom plagene og inngrepet i kneet.

Fakta om erstatningssøker

Det er flere menn enn kvinner som har krevd erstatning etter kneoperasjoner. Andelen menn er 61 prosent. Medholdsandelen for menn er 46 prosent mot 35 prosent for kvinnene. Den høye medholdsandelen for menn skyldes at infeksjonssakene i stor grad gjelder menn.

Gjennomsnittsalderen på operasjonstidspunktet er 36 år for begge kjønn.