Erstatningssaker - rotfylling

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 537 tannsaker som omhandler rotfylling. 284 erstatningssøkere har fått medhold i kravet sitt, mens 253 har fått avslag. Det er utbetalt nesten 13 millioner kroner i erstatning. De vanligste erstatningsbeløpene er mellom 10 000 og 40 000 kroner.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. mars 2021

Det er flere kvinner enn menn som har krevd erstatning. Kvinneandelen er på 61 prosent. Gjennomsnittlig alder på skadetidspunktet er 41 år for kvinner og 44 år for menn.

Rotfylling kan ha blitt utført på en eller flere tenner.

Medholdssakene

Hovedårsaken til at erstatningssøker har fått medhold i kravet sitt er at rotbehandlingen ikke er utført på riktig måte. Typiske eksempler på dette er at rotfyllingen har vært ufullstendig i form av for tynn eller kort rotfylling eller at en eller flere rotkanaler er oversett. Andre eksempler er at det har oppstått perforasjon av rotkanalen eller at bit av instrument har blitt liggende igjen. I tillegg er det en rekke eksempler på at det ikke er brukt isolerende gummiduk (kofferdam). Kofferdam brukes for å forebygge infeksjon.

I nesten 10 prosent av medholdssakene er det mangelfull journalføring. Det gjør det vanskelig å ta stilling til hvordan behandlingen er utført, og tvil om dette kommer ofte erstatningssøker til gode.

Typiske skader som følge av svikt ved rotfylling er rotspissbetennelse eller tap av en eller flere tenner. Ofte må rotfyllingen utføres på nytt, det kan være behov for rotspissamputasjon eller tapt tann må erstattes av for eksempel implantat.

Avslagssakene

I overkant av 60 prosent har fått avslag fordi det ikke har vært svikt i behandlingen. Nesten 40 prosent av avslagene er begrunnet med at det ikke er sammenheng mellom plagene som har oppstått og behandlingen som har vært utført.