Erstatningssaker - selvmord og selvmordsforsøk

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 217 erstatningskrav som omhandler selvmord eller selvmordsforsøk?

Skriv ut Nynorsk | English | 10. september 2021

Selvmord utgjør 79 prosent av vedtakene og selvmordsforsøk 21 prosent.

Halvparten av erstatningssøkerne har fått medhold, og det er så langt utbetalt 75 millioner kroner i erstatning til pasienter eller etterlatte. Kjønnsfordelingen viser like mange kvinner og menn, og gjennomsnittlig alder er 43 år.

Bakgrunn for medhold

Medhold i 90 selvmordssaker er begrunnet med svikt ved selvmordsrisikovurdering, for tidlig utskriving eller permisjon, svikt i planlegging og systematikk i oppfølging og svikt i tilsyn.

I disse sakene er det konkludert med at selvmordet kunne vært forhindret hvis det ikke hadde vært svikt ved behandlingen eller oppfølgingen.

De 19 medholdssakene som omhandler selvmordsforsøk har de samme hovedbegrunnelsene for vedtakene, og at selvmordsforsøket kunne vært unngått ved riktig behandling eller oppfølging.

Selvmordsforsøkene har til dels ført til store skader som hjerneskade, diverse bruddskader og amputasjoner.

Avslagssakene

De 108 avslagssakene er begrunnet med at det ikke har vært svikt i diagnostisering, behandling eller oppfølging ut fra symptomer og funn, eller at det ikke har vært grunnlag for tvangsbehandling.