Erstatningssaker - skade på mor under graviditet eller fødsel

Visste du at NPE har behandlet 313 erstatningskrav som omhandler skade på mor under graviditet eller fødsel? 46 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er utbetalt 16,5 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. mai 2020

Den største andelen erstatningskrav er knyttet til keisersnitt (30 prosent). Vaginal forløsning eller tang-/vakuumforløsning utgjør henholdsvis 27 og 22 prosent, mens oppfølging i svangerskapet gjelder 21 prosent av sakene. Den totale medholdsandelen er 15 prosent, men varierer fra 7 prosent for keisersnitt til 19 prosent knyttet til vaginal forløsning.

Vanligste skader

De vanligste skadene er perinealrift, fosterdød, skade på kjønnsorganer, infeksjon, smerter i mage, bekken eller rygg, psykiske plager eller skade på urinveier. Høyest medholdsandel med 17 prosent, er knyttet til perinealrift.

Årsak til medhold

Nesten alle medholdssakene er begrunnet med svikt i behandlingen. Svikten består hovedsakelig i mangelfull oppfølging/behandling eller feil behandlingsteknikk/metode. Mangelfull oppfølging/behandling kan være manglende CTG-undersøkelse, påviste avvik som ikke blir fulgt opp eller mangelfulle undersøkelser i risikosvangerskap. Feil behandlingsteknikk/metode kan være feil valg av fødemetode eller feil behandling av rift.

Årsak til avslag

De fleste avslagssakene, 63 prosent, er begrunnet med at det ikke har vært svikt i behandlingen. Skadene som har oppstått er kjente komplikasjoner til fødselen, og er innenfor hva som må aksepteres. 33 prosent er begrunnet med at det ikke er sammenheng mellom den anførte skaden og behandlingen. Plagene skyldes dermed andre forhold.