Erstatningssaker - skjev stortå

Visste du at NPE har behandlet 164 saker som omhandler operasjon på grunn av Hallux valgus, altså skjev stortå, de siste fem årene?

Skriv ut Nynorsk | English | 14. desember 2018

77 erstatningssøkere har fått medhold i kravet sitt, og så langt er det utbetalt 19 millioner kroner i erstatning. Erstatningssøkerne er i 85 prosent av tilfellene kvinner, og gjennomsnittsalder på operasjonstidspunktet er 49 år.  

Hvorfor ble det medhold?

De fleste, det vil si 83 prosent, har fått medhold på grunn av svikt i behandlingen. Det er to hovedårsaker til svikt. Enten at det har blitt brukt feil behandlingsteknikk/metode eller at det ikke var grunnlag for behandlingen. Eksempler på feil behandlingsteknikk/metode er at feilstillingen er for mye eller lite korrigert, at skruer er for dårlig festet eller fjernet for tidlig, eller at det har blitt brukt feil operasjonsmetode ut fra størrelsen på feilstillingen. At det ikke har vært grunnlag for behandlingen er begrunnet med at feilstillingen har vært liten og plagene har vært små, og at det ikke er forsøkt konservativ behandling først.

De resterende 17 prosent av medholdssakene er begrunnet med infeksjon som ikke skyldes forhold ved erstatningssøkeren eller tilstanden.

Hva har svikt i behandlingen ført til?

Som følge av svikt i behandlingen har erstatningssøkerne fått plager i form av smerter, nerveskade, feilstilling, nedsatt gangfunksjon og behov for flere operasjoner.

Hvorfor ble det avslag?

Den hyppigste årsaken til avslag er at det ikke har vært svikt i behandlingen, og at plagene som har oppstått er kjente følger av operasjonen. En mindre hyppig årsak til avslag er at det ikke er årsakssammenheng mellom inngrepet og plagene, men at disse skyldes selve grunnlidelsen eller andre forhold.