Erstatningssaker - tykktarmskreft

Visste du at pasienter med kreft i tykktarmen fikk 60 millioner kroner i erstatning av NPE de siste fem årene?

Skriv ut Nynorsk | English | 14. april 2021

De aller fleste var over 60 år da pasientskaden skjedde.

Forsinket diagnose

53 av dem opplevde at kreftdiagnosen ble stilt for sent. Det skyldtes mangelfull utredning, funn som ikke ble fulgt opp eller undersøkelser eller prøver som enten ikke ble tatt eller ble feiltolket.

De 40 andre ble rammet av svikt i selve behandlingen. I over halvparten av tilfellene ble det brukt feil teknikk eller metode under operasjonen. I de andre sakene oppsto svikten på grunn av forsinket behandling, feilmedisinering eller mangelfullt tilsyn med pasientene.

28 av pasientene døde eller fikk forkortet levetid, mens 34 pasienter fikk  forverret sykdomsprognose på grunn av svikten.

Avslag

141 erstatningssøkere fikk avslag. Den vanligste grunnen er at det ikke har vært noen svikt i behandling. En annen vanlig grunn er at det ikke har vært svikt i diagnostikk.