Ti år med privat helsetjeneste - tannbehandling

Fra 2009 fikk NPE ansvaret for å behandle erstatningskrav fra privat helsetjeneste. I løpet av årene 2009-2018 har NPE mottatt totalt 5518 saker innen privat helsetjeneste, og det er saker knyttet til tannbehandling som utgjør den største andelen av saker.

Skriv ut Nynorsk | English | 1. oktober 2019

Totalt sett utgjør tannsakene 58 prosent av privat helsetjenestesakene i denne perioden. Hvis vi ser på hele NPE-ordningen, utgjør tannsakene seks prosent.

Rapport

Vi har laget en rapport for tannbehandlingssaker i perioden 2009-2018, hvor du kan lese alle funnene våre.

Rapporten laster du ned på lenken i boksen til høyre i artikkelen.