Årsrapporter

Gjennom årsrapporten ønsker NPE å gi innsyn i sentrale sider ved virksomheten. Rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som skjedde sist år og peker på noen av utfordringene vi ser i tiden fremover.