Aktuelt

Nordmenn fortsetter å søke erstatning etter tannlegebesøk

26. juni 2024

Over 500 nordmenn har søkt om erstatning etter tannbehandling i første halvår.

Eksempelsak: Instrumentbrudd ved rotfylling

14. mai 2024

En mann i 30 årene søkte erstatning for instrumentbrudd etter rotfylling av en tann. Han mente ekstrautgiftene han hadde til å få dette fjernet hos en spesialist måtte dekkes av tannlegen eller NPE.

Åpner opp om svikt i helsetjenesten: - Gir alle tilgang på tallene våre

25. mars 2024

Nå kan alle følge NPEs tall. - Den nye statistikkportalen er døgnåpen og oppdateres hver 24 time, sier NPE-direktør Kristin Cordt-Hansen.

Sikkerhetshull i tilskuddsportalen er lukket

20. mars 2024

Sikkerhetshullet som ble oppdaget i portalen torsdag 8. mars, ble lukket mandag 11. mars.

Ny selvbetjeningsportal for privat helsetjeneste

4. mars 2024

Tilskuddsportalen for privat helsetjeneste er åpen, og du kan nå logge deg inn.

Ekspertgruppe skal evaluere pasientskadeordningen

31. januar 2024

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etablerer en ekspertgruppe for å evaluere pasientskadeordningen. Rutiner for saksbehandling og saksbehandlingstid står sentralt i evalueringen.

Rekordmange erstatningskrav behandlet

23. januar 2024

Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt så mange svar på søknad om erstatning. Nesten 5800 personer fikk ja eller nei i 2023. Mange søknader vitner om at flere kjenner til ordningen, men ventetiden oppleves lang.

Direktør i NPE, Kristin Cordt-Hansen

Nordmenn fortsetter å søke erstatning for koronavaksine

23. januar 2024

Nær 700 mennesker søkte om erstatning i forbindelse med koronavaksine i 2023. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har de siste tre årene utbetalt nærmere 17 millioner kroner i erstatning for skader som følge av koronavaksine.

Rekordmange med psykiske lidelser søker erstatning. For mange ender det med avslag.

10. oktober 2023

I 2018 behandlet Norsk pasientskadeerstatning 239 slike søknader. I fjor var tallet oppe i 371. Det betyr en søknad hver dag fra mennesker med blant annet ADHD, depresjon eller andre psykiske lidelser.

TV 2 brøt god presseskikk

29. september 2023

TV2 ble felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for graverende feil i dekning av NPE-sak.

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av hjertesykdommer

29. september 2023

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 265 saker som omhandler diagnostisering av hjertesykdom? 127 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, noe som gir en medholdsandel på 48 prosent. Så langt er det utbetalt 101 millioner kroner i erstatning.

Problemer med uåpnet post via eFormidling

21. august 2023

Post gjennom tjenesten eFormidling blir ikke åpnet av alle mottakerne. NPE jobber nå for å kartlegge omfang og konsekvenser.

Rekordhøye utbetalinger etter pasientskader

30. juni 2023

Flere og flere søker erstatning for pasientskader. Det samlede beløpet som utbetales er også rekordhøyt, viser en ny oversikt fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Stor økning i erstatningskrav etter tannbehandling

30. juni 2023

Norsk pasientskadeerstatning har mottatt 40 prosent flere søknader om erstatning etter behandling hos tannleger i første halvår i år enn i samme periode i fjor.

Fullmektig får tilgang til Min side

27. juni 2023

Nå kan Min side også brukes av personer som har fullmakt på vegne av noen som ønsker å søke erstatning.

Lovendring om innhenting av taushetsbelagte opplysninger

19. juni 2023

Fra 1. juli 2023 har NPE lovhjemmel i pasientskadeloven til å innhente taushetsbelagte opplysninger, som er nødvendige for å behandle erstatningssaken.

Bare én av ti med ADHD får medhold

19. april 2023

354 av 409 personer fikk nei på krav om erstatning for forsinket diagnose eller feil behandling av ADHD de siste fem årene. En ny oversikt fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at det er behov for mer informasjon om hva som skal til for å f...

Norsk pasientskadeerstatning skal evalueres

21. april 2023

Stortinget har vedtatt å be regjeringen gjennomføre en evaluering av Norsk pasientskadeerstatning hvor rutiner for saksbehandling og saksbehandlingstid står sentralt. Stortinget ba også om at evalueringen skulle inneholde anbefalinger.

Helsepersonell varslet om fire av ti feilbehandlinger på sykehus

19. april 2023

Sykehuspersonell lot være å melde ifra om 61 prosent av feilbehandlinger i saker som førte til at pasienten fikk erstatning. Det viser en ny NPE-undersøkelse om avvik og pasientsikkerhet på sykehusene.

Erstatning for personer med ADHD

12. april 2023

Informasjon til deg som vurderer å søke om erstatning i forbindelse med ADHD.

Ny direktør i Norsk pasientskadeerstatning

3. mars 2023

Kristin Cordt-Hansen startet som ny direktør i NPE 1. mars i år.

Privat helsetjeneste: faktura og betalingsinformasjon

27. februar 2023

Informasjon om faktura og betalingsinformasjon i forbindelse med innkreving av tilskudd til NPE.

Den unike norske pasientskadeordningen fyller 35 år

24. januar 2023

Pasientskadeordningen i Norge vekker internasjonal oppmerksomhet, fordi staten utbetaler erstatning til pasienter som blir skadet etter svikt i helsetjenesten, uavhengig av om noen kan lastes. I år er det 35 år siden pasientskadeordningen ble innført.

Flest krever erstatning for feilbehandling av muskler, ledd og ben

24. januar 2023

Mette Thoresen falt på isen, ble innlagt på sykehus, men først et halvt år senere ble den alvorlige skaden i låret oppdaget. I fjor søkte 1572 personer om pasientskadeerstatning innen ortopedi.

Tre kvinner om bivirkningene de fikk erstatning for

24. januar 2023

Krav om erstatning for bivirkninger etter å ha tatt koronavaksine er mer enn fordoblet fra 2021 til 2022. – Jeg hadde kraftige menstruasjonsblødninger i ett år, sier Ida Austgulen. Hun er en av 159 kvinner som har søkt om erstatning for...

1     2   >>