Aktuelt

Bare én av ti med ADHD får medhold

19. april 2023

354 av 409 personer fikk nei på krav om erstatning for forsinket diagnose eller feil behandling av ADHD de siste fem årene. En ny oversikt fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at det er behov for mer informasjon om hva som skal til for å f...

Norsk pasientskadeerstatning skal evalueres

21. april 2023

Stortinget har vedtatt å be regjeringen gjennomføre en evaluering av Norsk pasientskadeerstatning hvor rutiner for saksbehandling og saksbehandlingstid står sentralt. Stortinget ba også om at evalueringen skulle inneholde anbefalinger.

Helsepersonell varslet om fire av ti feilbehandlinger på sykehus

19. april 2023

Sykehuspersonell lot være å melde ifra om 61 prosent av feilbehandlinger i saker som førte til at pasienten fikk erstatning. Det viser en ny NPE-undersøkelse om avvik og pasientsikkerhet på sykehusene.

Erstatning for personer med ADHD

12. april 2023

Informasjon til deg som vurderer å søke om erstatning i forbindelse med ADHD.

Ny direktør i Norsk pasientskadeerstatning

3. mars 2023

Kristin Cordt-Hansen startet som ny direktør i NPE 1. mars i år.

Privat helsetjeneste: faktura og betalingsinformasjon

27. februar 2023

Informasjon om faktura og betalingsinformasjon i forbindelse med innkreving av tilskudd til NPE.

Den unike norske pasientskadeordningen fyller 35 år

24. januar 2023

Pasientskadeordningen i Norge vekker internasjonal oppmerksomhet, fordi staten utbetaler erstatning til pasienter som blir skadet etter svikt i helsetjenesten, uavhengig av om noen kan lastes. I år er det 35 år siden pasientskadeordningen ble innført.

Flest krever erstatning for feilbehandling av muskler, ledd og ben

24. januar 2023

Mette Thoresen falt på isen, ble innlagt på sykehus, men først et halvt år senere ble den alvorlige skaden i låret oppdaget. I fjor søkte 1572 personer om pasientskadeerstatning innen ortopedi.

Tre kvinner om bivirkningene de fikk erstatning for

24. januar 2023

Krav om erstatning for bivirkninger etter å ha tatt koronavaksine er mer enn fordoblet fra 2021 til 2022. – Jeg hadde kraftige menstruasjonsblødninger i ett år, sier Ida Austgulen. Hun er en av 159 kvinner som har søkt om erstatning for...

Over en milliard i erstatning til pasienter

24. januar 2023

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalte over 1,1 milliarder kroner i fjor til pasienter, etter at noe hadde gått galt i behandlingen.

Privat helsetjeneste: sjekkliste for årlig oppdatering

13. januar 2023

Er du usikker på hvordan du skal gå frem for å oppdatere informasjonen om virksomheten din? Her finner du en oversikt over hva du trenger å gjøre.

Anne-Mette Gulaker tiltrer som fungerende direktør

1. desember 2022

Anne-Mette Gulaker er avdelingsdirektør i NPE og har lang erfaring som leder av saksbehandlingsområdet. Hun blir fung. direktør inntil ny direktør er tilsatt.

NPEs direktør går av etter 33 år

15. november 2022

Direktør Rolf Gunnar Jørstad går over i pensjonistenes rekker ved nyttår og har sin siste arbeidsdag i NPE 30. november. Han ser tilbake med glede på over 33 gode år i NPE.

Kort om erstatningssaker – prostatakreft

14. november 2022

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 61 saker som gjelder prostatakreft? De fleste sakene gjelder diagnostisering. Det er utbetalt 62 millioner kroner i erstatning. Gjennomsnittsalderen er 64 år da skaden skjedde.

Kort om erstatningssaker – hjerneslag

28. oktober 2022

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 361 hjerneslagsaker? 128 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er utbetalt 140 millioner kroner i erstatning.

Kort om erstatningssaker - forsinket diagnostikk av brystkreft

13. oktober 2022

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold til 70 kvinner, som har søkt om pasientskaderstatning, fordi de fikk diagnostisert brystkreft for seint? Det er utbetalt 85 millioner kroner til erstatningssøkerne eller etterlatte.

Pasienter i psykiatrien kan nå få pasientskadeerstatning for en større del av behandlingen

26. september 2022

Pasienter som har vært tvangsinnlagt eller vært under andre typer tvang i psykiatrien, kan nå ha rett på erstatning dersom det har vært en svikt i helsehjelpen under tvangen.

Mange erstatningskrav etter korona, men få alvorlige skader

23. august 2022

Seks prosent flere har søkt om pasientskadeerstatning i første halvår 2022 sammenlignet med samme perioden i 2021. Økningen skyldes i hovedsak koronavaksinen.

Pasientsikkerhetskonferansen

19. august 2022

Helsepersonell og andre er velkommen til Pasientsikkerhetskonferansen på Gardermoen 24. og 25. november.

Tre nye helsepersonellgrupper omfattes av ordningen

29. april 2022

Fra 1. mai 2022 er osteopater, naprapater og paramedisinere regnet som helsepersonell i lovverket. Når de får godkjent autorisasjon blir de omfattet av den offentlige erstatningsordningen, og har melde- og tilskuddsplikt til NPE.

NPE på stortingsbesøk

25. mars 2022

Denne uken besøkte representanter fra NPE og Helseklage Stortinget for å treffe Helse- og omsorgskomiteen. Det var et hyggelig møte, med engasjerte tilhørere.

Årsrapport for 2021

17. mars 2022

Nå er årsrapporten vår klar. Blant aktivitetene fra 2021 er ny menforskrift og kommunikasjonsstrategi, arbeid med ny saksbehandlingsløsning, nedgang i saksbehandlingstidene, og NPE på flyttefot - med mer.

Parkinsons-pasienter som mister impulskontrollen, kan få erstatning ved informasjonssvikt

2. mars 2022

Nå kan pasientene ha rett på erstatning, hvis de ikke har fått informasjon om at legemidler mot Parkinson kan føre til at de mister impulskontrollen.

Rekordmange har søkt erstatning

1. februar 2022

15 prosent flere har søkt om erstatning for pasientskader i 2021 enn i 2020. De fleste av sakene handler om feilbehandling i muskel og skjelett.

NPE får ny drakt

31. januar 2022

NPE tar 1. februar i bruk ny visuell profil , som blant annet innebærer at vi har fått ny logo og bruker andre farger.

1     2   >>