Aktuelt

Privat helsetjeneste: Innmelding oppdatering og utmelding

6. desember 2023

Vi utvikler ny selvbetjeningsportal for tilskuddspliktige i privat helsetjeneste. Altinn-løsningen for tilskuddsordningen er stengt.

Rekordmange med psykiske lidelser søker erstatning. For mange ender det med avslag.

10. oktober 2023

I 2018 behandlet Norsk pasientskadeerstatning 239 slike søknader. I fjor var tallet oppe i 371. Det betyr en søknad hver dag fra mennesker med blant annet ADHD, depresjon eller andre psykiske lidelser.

TV 2 brøt god presseskikk

29. september 2023

TV2 ble felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for graverende feil i dekning av NPE-sak.

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av hjertesykdommer

29. september 2023

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 265 saker som omhandler diagnostisering av hjertesykdom? 127 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, noe som gir en medholdsandel på 48 prosent. Så langt er det utbetalt 101 millioner kroner i erstatning.

Problemer med uåpnet post via eFormidling

21. august 2023

Post gjennom tjenesten eFormidling blir ikke åpnet av alle mottakerne. NPE jobber nå for å kartlegge omfang og konsekvenser.

Rekordhøye utbetalinger etter pasientskader

30. juni 2023

Flere og flere søker erstatning for pasientskader. Det samlede beløpet som utbetales er også rekordhøyt, viser en ny oversikt fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Stor økning i erstatningskrav etter tannbehandling

30. juni 2023

Norsk pasientskadeerstatning har mottatt 40 prosent flere søknader om erstatning etter behandling hos tannleger i første halvår i år enn i samme periode i fjor.

Fullmektig får tilgang til Min side

27. juni 2023

Nå kan Min side også brukes av personer som har fullmakt på vegne av noen som ønsker å søke erstatning.

Lovendring om innhenting av taushetsbelagte opplysninger

19. juni 2023

Fra 1. juli 2023 har NPE lovhjemmel i pasientskadeloven til å innhente taushetsbelagte opplysninger, som er nødvendige for å behandle erstatningssaken.

Bare én av ti med ADHD får medhold

19. april 2023

354 av 409 personer fikk nei på krav om erstatning for forsinket diagnose eller feil behandling av ADHD de siste fem årene. En ny oversikt fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at det er behov for mer informasjon om hva som skal til for å f...

Norsk pasientskadeerstatning skal evalueres

21. april 2023

Stortinget har vedtatt å be regjeringen gjennomføre en evaluering av Norsk pasientskadeerstatning hvor rutiner for saksbehandling og saksbehandlingstid står sentralt. Stortinget ba også om at evalueringen skulle inneholde anbefalinger.

Helsepersonell varslet om fire av ti feilbehandlinger på sykehus

19. april 2023

Sykehuspersonell lot være å melde ifra om 61 prosent av feilbehandlinger i saker som førte til at pasienten fikk erstatning. Det viser en ny NPE-undersøkelse om avvik og pasientsikkerhet på sykehusene.

Erstatning for personer med ADHD

12. april 2023

Informasjon til deg som vurderer å søke om erstatning i forbindelse med ADHD.

Ny direktør i Norsk pasientskadeerstatning

3. mars 2023

Kristin Cordt-Hansen startet som ny direktør i NPE 1. mars i år.

Privat helsetjeneste: faktura og betalingsinformasjon

27. februar 2023

Informasjon om faktura og betalingsinformasjon i forbindelse med innkreving av tilskudd til NPE.

Den unike norske pasientskadeordningen fyller 35 år

24. januar 2023

Pasientskadeordningen i Norge vekker internasjonal oppmerksomhet, fordi staten utbetaler erstatning til pasienter som blir skadet etter svikt i helsetjenesten, uavhengig av om noen kan lastes. I år er det 35 år siden pasientskadeordningen ble innført.

Flest krever erstatning for feilbehandling av muskler, ledd og ben

24. januar 2023

Mette Thoresen falt på isen, ble innlagt på sykehus, men først et halvt år senere ble den alvorlige skaden i låret oppdaget. I fjor søkte 1572 personer om pasientskadeerstatning innen ortopedi.

Tre kvinner om bivirkningene de fikk erstatning for

24. januar 2023

Krav om erstatning for bivirkninger etter å ha tatt koronavaksine er mer enn fordoblet fra 2021 til 2022. – Jeg hadde kraftige menstruasjonsblødninger i ett år, sier Ida Austgulen. Hun er en av 159 kvinner som har søkt om erstatning for...

Over en milliard i erstatning til pasienter

24. januar 2023

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalte over 1,1 milliarder kroner i fjor til pasienter, etter at noe hadde gått galt i behandlingen.

Anne-Mette Gulaker tiltrer som fungerende direktør

1. desember 2022

Anne-Mette Gulaker er avdelingsdirektør i NPE og har lang erfaring som leder av saksbehandlingsområdet. Hun blir fung. direktør inntil ny direktør er tilsatt.

NPEs direktør går av etter 33 år

15. november 2022

Direktør Rolf Gunnar Jørstad går over i pensjonistenes rekker ved nyttår og har sin siste arbeidsdag i NPE 30. november. Han ser tilbake med glede på over 33 gode år i NPE.

Kort om erstatningssaker – prostatakreft

14. november 2022

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 61 saker som gjelder prostatakreft? De fleste sakene gjelder diagnostisering. Det er utbetalt 62 millioner kroner i erstatning. Gjennomsnittsalderen er 64 år da skaden skjedde.

Kort om erstatningssaker – hjerneslag

28. oktober 2022

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 361 hjerneslagsaker? 128 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er utbetalt 140 millioner kroner i erstatning.

Kort om erstatningssaker - forsinket diagnostikk av brystkreft

13. oktober 2022

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold til 70 kvinner, som har søkt om pasientskaderstatning, fordi de fikk diagnostisert brystkreft for seint? Det er utbetalt 85 millioner kroner til erstatningssøkerne eller etterlatte.

Pasienter i psykiatrien kan nå få pasientskadeerstatning for en større del av behandlingen

26. september 2022

Pasienter som har vært tvangsinnlagt eller vært under andre typer tvang i psykiatrien, kan nå ha rett på erstatning dersom det har vært en svikt i helsehjelpen under tvangen.

1     2   >>