Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - føflekkreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 38 av 71 saker som gjelder diagnostisering av føflekkreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Utkast til forskrift om menerstatning

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga NPE i oppdrag å lage et utkast til forskrift om beregning av menerstatning på pasientskadeområdet. Oppdraget er nå levert.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ny digital tjeneste for aktører i privat helsetjeneste

Vi har utviklet en ny tjeneste for helsepersonell utenfor den offentlige helsetjenesten. Tjenesten skal hjelpe deg med å få svar på om du har meldeplikt til Norsk pasientskadeerstatning, og må betale tilskudd.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE lanserer Min side for erstatningssøkerne

Vi har utviklet en digital tjeneste der erstatningssøker kan få oversikt over hva som skjer i saken sin. På Min side finner du brevene fra oss, og du kan selv sende inn kommentarer og dokumentasjon her. 

Lite bilde for søkeresultattreff

Flere søker om erstatning etter pasientskade

I første kvartal 2019 mottok Norsk pasientskadeerstatning 1566 søknader om erstatning. Dette er en liten økning på 1,5 prosent fra første kvartal i fjor.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - rutinesvikt

Visste du at NPE har gitt medhold i 91 saker de siste sju årene som gjelder forsinket diagnose som følge av rutinesvikt?

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - hofteprotese

Visste du at NPE har behandlet 785 saker de siste fem årene som gjelder operasjon med innsetting av hofteprotese?

Lite bilde for søkeresultattreff

Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 er klar. Blant aktivitetene i 2018 kan vi nevne at NPE fylte 30 år, vi arbeidet med ny strategi, og innførte ett vedtak.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - gjenglemt utstyr

Visste du at 37 erstatningssøkere de siste fem årene har fått utbetalt 4,2 millioner kroner i erstatning på grunn av gjenglemt utstyr i kroppen i forbindelse med kirurgiske inngrep eller andre prosedyrer?

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i halvparten av 243 erstatningssaker som gjelder forsinket diagnostikk av lungekreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Husk tilskuddsplikten til NPE

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Den årlige meldefristen er 1. februar, som innebærer at oppdatering må gjøres i løpet av januar. Oppføringen fornyes automatisk, så hvis du ikke har noen endringer i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysninger, behøver du ikke...

Lite bilde for søkeresultattreff

Over en milliard utbetalt i erstatninger til pasienter og pårørende

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalte 1014 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende i 2018. Det er en økning på 3,5 prosent fra 2017.

Lite bilde for søkeresultattreff

66 kvinner fikk livmorhalskreft – kunne vært unngått

NPE har gitt erstatning til 66 kvinner og deres pårørende på grunn av forsinket diagnostisering av livmorhalskreft. Kvinnene har fått erstatning fordi NPE mener de ikke har fått den oppfølgingen de hadde krav på.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - skjev stortå

Visste du at NPE har behandlet 164 saker som omhandler operasjon på grunn av Hallux valgus, altså skjev stortå, de siste fem årene?

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av ADHD

Visste du at NPE har behandlet 165 saker som gjelder diagnostisering av ADHD de siste ti årene? I alt 23 erstatningssøkere har fått medhold, og det er hittil utbetalt tolv millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Høyesterettsdom om psykiske skader hos nærmeste pårørende

Dommen fra Høyesterett av 30.10.2018 varsler en justering av praksis ved erstatning til nærmeste pårørende.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fagnotat om beregning av erstatning i kreftsaker

Her finner du et internt fagnotat om hvordan vi beregner erstatning til personer som har fått forsinket diagnose og behandling av kreft.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - tykktarmskreft

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 237 tykktarmskreftsaker?

Lite bilde for søkeresultattreff

Ledelsen i NPE på nordisk ledersamling

I begynnelsen av september var ledergruppa i NPE på årlig nordisk ledersamling i Stockholm. I alt 16 ledere fra de fem nordiske pasientskadeordningene møttes til tre dager med gjensidig informasjon, gode diskusjoner og hyggelig kollegialt samvær.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kan jeg søke erstatning for skaden min?

NPE lanserer nå en digital tjeneste «Kan jeg søke erstatning for skaden min?». Her kan erstatningssøkerne fylle ut noen enkle spørsmål i et nettskjema og få en pekepinn på om de har krav på erstatning eller ikke.

Lite bilde for søkeresultattreff

355 pasienter unødvendig operert – har fått 140 millioner kroner i erstatninger fra NPE

En kvinne som feilaktig fikk fjernet eggstokkene, mistet muligheten til å få egne barn. En overvektig pasient som fikk fedmekirurgi uten godt nok grunnlag, mistet milten på grunn av komplikasjoner. En mann fikk fjernet en menisk, som førte til smerter og redusert bøyeevne. Han skulle ikke vært operert.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 135 diabetessaker de siste ti årene? Halvparten av i alt 43 medholdssaker gjelder svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kort om erstatningssaker - kneprotese

Visste du at NPE har behandlet 322 kneprotesesaker de siste fem årene? I disse sakene er det operert inn protese i kneet på grunn av artrose (slitasje).

Lite bilde for søkeresultattreff

Møte med Språkrådet om forskriftsarbeid

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om beregning av menerstatning på pasientskadeområdet. Vi har nå hatt møte med Språkrådet om et samarbeid for å skrive forskriften i et klart og forståelig språk.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE har utbetalt 534 millioner kroner i erstatninger første halvår

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feilbehandling i offentlig eller privat helsetjeneste. Første halvdel av 2018 har NPE mottatt 2933 saker og utbetalt 534 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende.

<< 1   2     3   4   5   6   7   8   9   10   11   >>