<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    
/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Logo/NPE/thumb_logodame.jpg

Avslag på søknad om erstatning etter drap

NPE har avslått søknad om erstatning fra mannen som drepte én person og skadet fem andre på trikken ved Bislett i Oslo.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Logo/NPE/thumb_logodame.jpg

NPE feirer 20 års jubileum

Den norske erstatningsordningen for pasientskader har i år eksistert i 20 år. Helsemyndighetenes ønske om å styrke pasientenes rettigheter og sikre likebehandling av alle pasientskader er i all hovedsak oppfylt, sier direktør Erling Breivik.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Pasienter/thumb_psyk.jpg

Erstatning etter meningokokk-B vaksineforsøket

Konklusjoner fra WHOs rådgivende organ for vaksinesikkerhet støtter de kriterier NPE har brukt i sin vurdering av erstatningskrav etter vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Helse/thumbnail_sproyte2.jpg

Meningokokk B-vaksine

NPE har nå mottatt 180 erstatningskrav knyttet til utprøving av en vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningokokk B-infeksjon). De fleste krever erstatning fordi de mener de er påført kronisk tretthetssyndrom (CFS/ME) etter å ha mottatt vaksinen.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Helse/thumb_legemiddel.jpg

Vioxx

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004, etter at det ble bevist at medisinen ga økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. 180 personer har søkt erstatning etter å ha brukt Vioxx og NPE har nå behandlet 59 saker.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20ledelse/rgj_kontor_thumb.jpg

Positivt møte med ME-foreningen

ME-foreningen, Norsk Pasientskadeerstatning og Folkehelseinstituttet gjennomførte et møte 2. mars. Partene ble enige om et samarbeid for å belyse om det kan være en sammenheng mellom utvikling av kronisk utmattelsessyndrom (ME) og vaksineforsøk mo...

/shared/Illustrasjon/Pasienter/eldreektepar_skjema.jpg

Pasienttilfredshet 2005

Norsk Pasientskadeerstatning har for fjerde gang gjennomført en brukerundersøkelse blant pasienter som har fått avsluttet erstatningskravet sitt. Ut fra svarene fra nesten 350 pasienter, har NPE utarbeidet en rapport som viser svargivningen på all...

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Helse/thumb_legemiddel.jpg

Behandling av Vioxx-krav i Norge

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004 på grunn av påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Hvis du som pasient har opplevd slike alvorlige bivirkninger av medikamentet, kan du søke om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstning...

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Helse/thumb_legemiddel.jpg

Skade etter bruk av legemiddelet Vioxx

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004 på grunn av påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Hvis du som pasient har opplevd slike alvorlige bivirkninger av medikamentet, kan du søke om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning...

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Helse/thumbnail_operasjon2.jpg

Erstatningsordning for Hepatitt c-smittede

Det lever i dag 300 mennesker som er smittet med Hepatitt c-virus via blodoverføring. Et utvalg foreslår en samordnet erstatningsordning for de smittede.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20ledelse/thumb_ebb_1.jpg

Evaluering av NPE

Statskonsult har gjennomført en evaluering av ordningen med NPE på oppdrag fra Helsedepartementet. Statskonsult har funnet at det er få svakheter ved NPE's praktisering av erstatningsreglene.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Pasienter/thumb_ungmann3.jpg

Pasientundersøkelse

NPE har i år gjennomført en undersøkelse hos fem hundre pasienter om hvordan de opplever ulike aspekter ved saksbehandling, service og informasjon knyttet til behandlingen av erstatningskrav.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20ledelse/thumb_ebb_1.jpg

Evaluering av pasientskadeordningen

Statskonsult har idag lagt fram en første rapport med resultater fra den pågående evalueringen av pasientskadeordningen i Norge. Evalueringen viser at hovedintensjonen med ordningen er oppfylt - å gjøre det lettere å få erstatning.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10