Lite bilde for søkeresultattreff

Ny rapport med statistikk for de regionale helseforetakene

Vi har publisert vår årlige rapport med statistikk for de fire regionale helseforetakene. Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2010-2014. Vi gir den ut for å gi helseforetakene en oppdatert oversikt over utviklingen innenfor erstatningssa...

Lite bilde for søkeresultattreff

Har utbetalt 51 millionar kroner ekstra i erstatningar

I desember i fjor fall det ein dom i Høgsterett som sette ned kapitaliseringsrenta. Denne renta har innverknad ved utrekninga av erstatning for tap i framtidig inntekt og utgifter, tap av forsørgjar og for meinerstatninga. NPE har no etterbehandla nesten 1000 saker for å justere erstatninga ut frå den nye rentesatsen. Dette har medført at NPE ha...

Lite bilde for søkeresultattreff

Pandemrix og ME

Vi får fortsatt erstatningskrav fra pasienter som mener at de har fått ME (myalgisk encefalopati) etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. Det er så langt ingen medisinske studier som viser en overhyppighet av ME-syke blant de som har fått vaksinen. Les mer om hvordan vi vurderer erstatningskravene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Besøk frå Frankrike

Fredag 17. april fekk NPE besøk av direktør Erik Rance og juridisk direktør Philippe Treguier i den statlege franske erstatningsordninga ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux).

Lite bilde for søkeresultattreff

Nå kan du sende skademelding på nett

Vi oppgraderer det digitale saksbehandlingssystemet vårt. Fra mandag 9.mars kl. 10:00 kan du søke pasientskadeerstatning via nettsidene våre. Du kan også motta sakspapirer i din digitale postkasse hvis du ønsker det.

Lite bilde for søkeresultattreff

Klart språk tar brukerne på alvor

Byråkratisk tåkeprat er en større trussel mot god kommunikasjon enn stavefeil, sier seksjonssjef i Språkrådet Kristin Solbjør. NPE har jobbet med forskjellige språktiltak over flere år, for å «lette på tåkesløret».

Lite bilde for søkeresultattreff

Svineinfluensavaksinen Pandemrix: Mange medhold og store utbetalinger

NPE (Norsk pasientskadeerstatning) fortsetter å behandle saker som gjelder svineinfluensavaksinen Pandemrix. Til nå har 101 personer blitt tilkjent erstatning, og det er utbetalt totalt 174 millioner kroner. – Disse tallene viser hvor viktig det er at vi har en ordning som gir økonomisk kompensasjon når man har fått en sykdom eller skade etter...

Lite bilde for søkeresultattreff

NPEs strategi for 2015-2017

NPE har utarbeidet en ny strategi for perioden 2015-2017. Vi har satt fire hovedmål som hver har tre-fire delmål, som vi skal bruke for å drive NPE framover mot 2018.

Lite bilde for søkeresultattreff

Slik skriver vi i NPE

NPE lanserer nå en språkveileder, som skal være en rettesnor for all skriftlig kommunikasjon. Målet er at alle skal kunne forstå innholdet i det vi skriver, uten å ha mye kunnskap om området fra før.

Lite bilde for søkeresultattreff

Over en milliard utbetalt i pasientskadeerstatninger i 2014

Årstallene fra NPE (Norsk pasientskadeerstatning) for 2014 viser en økning i erstatningsutbetalingene til pasienter og pårørende.

Lite bilde for søkeresultattreff

Lovforslag om endringer i skadeserstatningsloven

Fredag 12. desember fremmet regjeringen et lovforslag til Stortinget om endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning).

Lite bilde for søkeresultattreff

Kapitaliseringsrenten er satt ned

12. desember kunngjorde Høyesterett en avgjørelse om størrelsen på kapitaliseringsrenten i personskadesaker. Avgjørelsen falt i en sak som gjelder en trafikkskade, men den får allmenn betydning for alle former for personskadesaker. Høyesterett besluttet å sette ned kapitaliseringsrenten fra 5 til 4 prosent.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ulike svar på hva som går galt

Fagsjef for pasientsikkerhet og statistikk, Ida Rashida Kahn Bukholm og direktør Rolf Gunnar Jørstad har i dag et innlegg i Dagens Medisin. Du kan lese det her.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasient- og brukarombodseminar 2014 – ein lærerik dag

Båe partar lærer når pasient- og brukaromboda og NPE møtest til årleg seminar. Det set vi stor pris på!

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE har fått ny logo

29. oktober lanserte NPE ny logo. Ambisjonen vår er at den nye logoen skal bidra til at NPE får en tydeligere og mer framtidsrettet profil.

Lite bilde for søkeresultattreff

Vil ha mer samarbeid med helsetjenesten

­­­For to måneder siden startet Ida Bukholm hos Norsk pasientskadeerstatning som fagsjef for vår nyopprettede seksjon for pasientsikkerhet og statistikk.

Lite bilde for søkeresultattreff

Legemiddelskade

Vurderer du å søke erstatning for skader som skyldes bruk av legemiddel? Da kan du lese mer om vilkårene for å få erstatning her.

Lite bilde for søkeresultattreff

Læring i Helse Vest

Vi veit at mange av erstatningssøkjarane våre har eit ynskje om å bidra til at same skade ikkje skjer på nytt. Difor var det særleg spennande for oss i NPE å få presentert korleis Helse Vest og Helse Bergen konkret jobbar med å lære av sakene våre.

Lite bilde for søkeresultattreff

Nordisk leiarmøte

27.-29. august var NPE vertskap for det årlege nordiske leiarmøtet for pasientskadeordningane. I alt 22 leiarar frå dei fem nordiske ordningane møttest her i Oslo til tre dagar med gjensidig informasjon, gode diskusjonar og hyggeleg kollegialt...

Lite bilde for søkeresultattreff

Pandemrix: 135 millioner i erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hittil utbetalt 135 millioner kroner i erstatning til personer som har fått skader etter å ha fått vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. – Siden mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil dette...

Lite bilde for søkeresultattreff

Halvårstall: Økte utbetalinger og nedgang i saksbehandlingstid

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i første halvår av 2014 en markant økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende. 555 millioner kroner er utbetalt til pasienter og pårørende. Dette er 106 millioner kroner mer enn på samme tid ...

Lite bilde for søkeresultattreff

Flere erstatningskrav fra privat helsetjeneste

Ny rapport viser at det er en stor økning i antall pasienter som søker erstatning etter pasientskader i den private helsetjenesten. Rapporten gjelder for perioden 2009-2013.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ikke samme erstatningsrettigheter i utlandet

Skal du på ferie i sommer? Vær klar over at den norske erstatningsordningen ikke gjelder hvis du får behandling utenfor Norge – enten behandlingen er planlagt eller ikke.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ny språkprofil

Vi har pusset opp noen av de viktigste brevmalene våre, i tråd med retningslinjene for klart språk. Nå er vi i gang med å utarbeide en språkprofil for hele organisasjonen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ny rapport med statistikk for de regionale helseforetakene

Vi har publisert vår årlige rapport med statistikk for de fire regionale helseforetakene. Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2010-2014. Vi gir den ut for å gi helseforetakene en oppdatert oversikt over utviklingen innenfor erstatningssa...

<< 1   2   3   4   5   6     7   8   9   10   11   >>