<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9     10   >>
/shared/Thumbnails-kun_til_webside/Thumbnails_illustrasjon/Helse/thumb_operasjon_1.jpg

Gjenglemt utstyr under operasjon

Kompresser og tamponger er det som hyppigst blir glemt igjen inne i pasienten i forbindelse med operasjoner. Men det finnes også eksempler på at utstyr av metall ikke har blitt fjernet før operasjonen ble avsluttet. Den vanligste følgen for...

/shared/Thumbnails-kun_til_webside/Thumbnails_arrangementer/Thumbnails_seminarer/thumb_gardermoenseminar2011.jpg

NPE har arrangert kvalitetsseminar

12. oktober arrangerte NPE en konferanse for kvalitetsansvarlige ved helseforetakene. Målet med konferansen var å bidra til økt innsikt i hvordan NPEs materiale kan brukes i arbeidet med skadeforebygging og pasientsikkerhet.

/shared/Thumbnails-kun_til_webside/Thumbnails_arrangementer/Thumbnails_seminarer/thumb_nordiskeflagg.jpg

Erfaringsutveksling på nordisk seminar

Første uken i september var det igjen på tide med årets samarbeidsmøte med pasientskadeordningene i Norden. Alle landene var representert ved 3-5 personer fra ledelsen.

/shared/Thumbnails-kun_til_webside/Thumbnails_ledelse/thumb_rgj_1.jpg

Økning i utbetalinger

Erstatningsutbetalingene viser at vi har en god ordning i Norge, som gjør at mange pasienter får erstatning etter behandlingsskader som burde vært unngått. Erstatningene dekker økonomisk tap og i mange tilfeller også nedsatt livskvalitet. - Vi vet...

/shared/Thumbnails-kun_til_webside/Thumbnails_illustrasjon/Helse/thumbnail_sproyte.jpg

Vaksine mot svineinfluensa

Media omtaler i disse dager bruken av vaksinen Pandemrix under svineinfluensaepidemien i 2009. Personer som får skader etter vaksiner kan søke erstatning i NPE. Foreløpig har vi mottatt 39 erstatningskrav knyttet til vaksinen.

/shared/Thumbnails-kun_til_webside/Thumbnails_publikasjoner/Eksterne/thumb_hjortbok.jpg

Ny bok om pasientskader

I boka "Uheldige hendelser i helsetjenesten – Pasientfortellinger" anslår nylig avdøde Peter F. Hjort og NPE at mer enn ¾ av utbetalingene skyldes skader som kunne ha vært forebygget. - Dette vil si at mer enn 2 mrd kroner er utbetalt for skader s...

/shared/Thumbnails-kun_til_webside/Thumbnails_illustrasjon/Logo/thumbnail_pasientforening_logo.jpg

Møte med Norsk Pasientforening

Den 6. mai hadde NPE sitt årlige samarbeidsmøte med Norsk Pasientforening (NP). Tema for møtet var utfordringer i saksbehandlingen av erstatningskrav etter pasientskader.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Pasienter/thumb_bandasje.jpg

Sykkelskader

I perioden fra 2006 til 2010 har NPE behandlet 83 erstatningskrav for feilbehandling av sykkelskader. Sakene gjelder i hovedsak bruddskader etter fall på sykkel.

/shared/Publikasjoner/NPE/Pasienttilfredshetsundersokelse_2010.jpg

Brukerundersøkelse

NPE gjennomførte høsten 2010 en undersøkelse blant erstatningssøkere som har fått ferdigbehandlet sitt erstatningskrav i NPE. I undersøkelsen spør vi om blant annet brukernes erfaring med saksbehandlingen, hvordan de opplever å bli møtt og ivaretatt underveis, og totalinntrykket av NPE.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20ledelse/thumb_rgj_1.jpg

Fortsatt mange som søker erstatning

I første kvartal 2011 mottok Norsk pasientskadeerstatning 1 145 søknader om erstatning. Dette er en svak nedgang (en prosent) fra første kvartal i fjor.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Helse/thumbnail_skalpell.jpg

Skjønnhetsbehandling – skade eller reklamasjon?

Fra erstatningsordningen for pasientskader trådte i kraft for private virksomheter i 2009 og fram til og med 2010, har 638 pasienter søkt om erstatning etter skader. 78 av sakene gjelder skjønnhetsbehandling. Av disse er 33 ferdigbehandlet. Elleve...

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20ledelse/thumb_ebb_2.jpg

Årstallene 2010: Ti prosent økning

Antallet innkomne saker til NPE fortsetter å øke. I 2010 kom det inn 4352 nye saker, mot 3938 i 2009. Primærhelsetjenesten øker mest, viser tallene. Mer enn 1300 skadelidte pasienter og/eller pårørende ble tilkjent erstatning gjennom NPE i 2010.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Pasienter/thumb_psyk.jpg

Tragisk utfall for pasienter i psykisk helsevern

I perioden 2001 til 2009 har Norsk pasientskadeerstatning behandlet 596 saker innenfor psykisk helsevern. Av disse er det gitt 168 medhold, og det er utbetalt over 83 millioner kroner til pasienter og pårørende.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20ledelse/thumb_rgj_1.jpg

Mange saker fra privat helsevesen

Fra ordningen trådte i kraft for private virksomheter i 2009 og fram til medio desember 2010, har over 600 pasienter søkt erstatning etter skader. Av disse gjelder nesten halvparten klager etter tannlegebehandling, sier assisterende direktør Rolf...

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20arrangementer/Thumbnails%20seminarer/thumbnail_ombudsseminar2010.jpg

- Hverdagen handler mye om pasientskader

Pasient og brukerombud i Hedmark og Oppland, Sandra Fahre, har ofte kontakt med pasienter som opplever pasientskader. - Den nære kontakten med NPE er derfor svært nyttig, sa hun da 60 deltakere fra ombudskontorene besøkte NPE.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20ledelse/thumb_rgj_1.jpg

Flere søker erstatning

Norsk pasientskadeerstatning ser en økning i antallet pasienter som søker erstatning etter behandlingssvikt i helsevesenet. I første halvår 2010 har NPE mottatt 2277 nye erstatningskrav. Dette er en økning på 10,3 prosent mot samme periode i 2009.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Pasienter/thumb_hjertelytt.jpg

Få innmeldte krav om erstatning etter behandling for flåttbitt

I perioden fra 2000 og frem til i dag har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 28 saker vedrørende forsinket eller feil behandling av borrelia/borreliose. Det er bare gitt medhold i to tilfeller, mens 26 saker er avslått.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20ledelse/thumb_rgj_2.jpg

Flere søker erstatning

Norsk pasientskadeerstatning ser en økning i antallet pasienter som søker erstatning etter behandlingssvikt i helsevesenet. I første kvartal 2010 har NPE mottatt 1157 nye erstatningskrav. Dette er en økning på 15 prosent fra samme periode i 2009.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Helse/thumbnail_tannlegebehandling.jpg

Bedret erstatningsvern for tannlegepasienter

1. januar 2009 ble pasientskadeloven utvidet til også å omfatte privat helsetjeneste. Det betyr at pasienter som har fått skade i forbindelse med tannbehandling, enten hos det offentlige eller hos en privat tannlege, kan kreve erstatning hos Norsk...

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Pasienter/thumb_kvinneisykeseng.jpg

Flere søker erstatning

Flere søkte pasientskadeerstatning i 2009 enn i 2008, og utbetalingene er rekordhøye. NPE mottok 3 939 erstatningssaker i 2009, en økning på 557 saker, fra 3 382 i 2008.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Helse/thumbnail_operasjon3.jpg

Erstatning ved behandling i utlandet

En rekke nordmenn drar utenlands for å få utført ulike helsetjenester. Noen ganger går det galt eller det kan oppstå komplikasjoner. Pasientskadeordningen i Norge omfatter ikke erstatningskrav etter slike behandlinger i utlandet.

/shared/Illustrasjon/Helse/24558MEDRGB600.jpg

Erstatning i alvorlig kreftsak

VG og andre medier har ved flere anledninger omtalt Tommy Berg, som på grunn av forsinket kreftdiagnose fikk uhelbredelig kreft med svært forkortet forventet levetid. NPE har tilkjent Tommy Berg erstatning, men har blitt kritisert for å utbetale...

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Pasienter/thumb_bryster.jpg

Strålebehandling ved Radiumhospitalet i perioden 1975 - 1990

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert om det er grunnlag for å iverksette særskilte erstatningsordninger for nærmere angitte grupper pasienter som har fått strålebehandling ved Det Norske Radiumhospital (Radiumhospitalet) i perioden 1975 - 1990.

/shared/Thumbnails%20-%20kun%20til%20webside/Thumbnails%20illustrasjon/Helse/thumbnail_sykeseng.jpg

Erstatning etter hepatitt C

Informasjon om etablerte erstatningsordninger for pasienter som har fått hepatitt C smitte som følge av blodoverføring og deres adgang til å søke erstatning/kompensasjon fra staten.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9     10   >>