Aktuelt

Her finner du nyheter og pressemeldinger fra NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 18. juni 2019

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>

Møte med Norsk Pasientforening

Den 6. mai hadde NPE sitt årlige samarbeidsmøte med Norsk Pasientforening (NP). Tema for møtet var utfordringer i saksbehandlingen av erstatningskrav etter pasientskader.

Sykkelskader

I perioden fra 2006 til 2010 har NPE behandlet 83 erstatningskrav for feilbehandling av sykkelskader. Sakene gjelder i hovedsak bruddskader etter fall på sykkel.

Brukerundersøkelse

NPE gjennomførte høsten 2010 en undersøkelse blant erstatningssøkere som har fått ferdigbehandlet sitt erstatningskrav i NPE. I undersøkelsen spør vi om blant annet brukernes erfaring med saksbehandlingen, hvordan de opplever å bli møtt og ivaretatt underveis, og totalinntrykket av NPE.

Fortsatt mange som søker erstatning

I første kvartal 2011 mottok Norsk pasientskadeerstatning 1 145 søknader om erstatning. Dette er en svak nedgang (en prosent) fra første kvartal i fjor.

Skjønnhetsbehandling – skade eller reklamasjon?

Fra erstatningsordningen for pasientskader trådte i kraft for private virksomheter i 2009 og fram til og med 2010, har 638 pasienter søkt om erstatning etter skader. 78 av sakene gjelder skjønnhetsbehandling. Av disse er 33 ferdigbehandlet. Elleve...

Årstallene 2010: Ti prosent økning

Antallet innkomne saker til NPE fortsetter å øke. I 2010 kom det inn 4352 nye saker, mot 3938 i 2009. Primærhelsetjenesten øker mest, viser tallene. Mer enn 1300 skadelidte pasienter og/eller pårørende ble tilkjent erstatning gjennom NPE i 2010.

Tragisk utfall for pasienter i psykisk helsevern

I perioden 2001 til 2009 har Norsk pasientskadeerstatning behandlet 596 saker innenfor psykisk helsevern. Av disse er det gitt 168 medhold, og det er utbetalt over 83 millioner kroner til pasienter og pårørende.

Mange saker fra privat helsevesen

Fra ordningen trådte i kraft for private virksomheter i 2009 og fram til medio desember 2010, har over 600 pasienter søkt erstatning etter skader. Av disse gjelder nesten halvparten klager etter tannlegebehandling, sier assisterende direktør Rolf...

- Hverdagen handler mye om pasientskader

Pasient og brukerombud i Hedmark og Oppland, Sandra Fahre, har ofte kontakt med pasienter som opplever pasientskader. - Den nære kontakten med NPE er derfor svært nyttig, sa hun da 60 deltakere fra ombudskontorene besøkte NPE.

Flere søker erstatning

Norsk pasientskadeerstatning ser en økning i antallet pasienter som søker erstatning etter behandlingssvikt i helsevesenet. I første halvår 2010 har NPE mottatt 2277 nye erstatningskrav. Dette er en økning på 10,3 prosent mot samme periode i 2009.

Få innmeldte krav om erstatning etter behandling for flåttbitt

I perioden fra 2000 og frem til i dag har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 28 saker vedrørende forsinket eller feil behandling av borrelia/borreliose. Det er bare gitt medhold i to tilfeller, mens 26 saker er avslått.

Flere søker erstatning

Norsk pasientskadeerstatning ser en økning i antallet pasienter som søker erstatning etter behandlingssvikt i helsevesenet. I første kvartal 2010 har NPE mottatt 1157 nye erstatningskrav. Dette er en økning på 15 prosent fra samme periode i 2009.

Bedret erstatningsvern for tannlegepasienter

1. januar 2009 ble pasientskadeloven utvidet til også å omfatte privat helsetjeneste. Det betyr at pasienter som har fått skade i forbindelse med tannbehandling, enten hos det offentlige eller hos en privat tannlege, kan kreve erstatning hos Norsk...

Flere søker erstatning

Flere søkte pasientskadeerstatning i 2009 enn i 2008, og utbetalingene er rekordhøye. NPE mottok 3 939 erstatningssaker i 2009, en økning på 557 saker, fra 3 382 i 2008.

Erstatning ved behandling i utlandet

En rekke nordmenn drar utenlands for å få utført ulike helsetjenester. Noen ganger går det galt eller det kan oppstå komplikasjoner. Pasientskadeordningen i Norge omfatter ikke erstatningskrav etter slike behandlinger i utlandet.

Erstatning i alvorlig kreftsak

VG og andre medier har ved flere anledninger omtalt Tommy Berg, som på grunn av forsinket kreftdiagnose fikk uhelbredelig kreft med svært forkortet forventet levetid. NPE har tilkjent Tommy Berg erstatning, men har blitt kritisert for å utbetale...

Strålebehandling ved Radiumhospitalet i perioden 1975 - 1990

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert om det er grunnlag for å iverksette særskilte erstatningsordninger for nærmere angitte grupper pasienter som har fått strålebehandling ved Det Norske Radiumhospital (Radiumhospitalet) i perioden 1975 - 1990.

Erstatning etter hepatitt C

Informasjon om etablerte erstatningsordninger for pasienter som har fått hepatitt C smitte som følge av blodoverføring og deres adgang til å søke erstatning/kompensasjon fra staten.

Avslag på søknad om erstatning etter drap

NPE har avslått søknad om erstatning fra mannen som drepte én person og skadet fem andre på trikken ved Bislett i Oslo.

NPE feirer 20 års jubileum

Den norske erstatningsordningen for pasientskader har i år eksistert i 20 år. Helsemyndighetenes ønske om å styrke pasientenes rettigheter og sikre likebehandling av alle pasientskader er i all hovedsak oppfylt, sier direktør Erling Breivik.

Erstatning etter meningokokk-B vaksineforsøket

Konklusjoner fra WHOs rådgivende organ for vaksinesikkerhet støtter de kriterier NPE har brukt i sin vurdering av erstatningskrav etter vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

Meningokokk B-vaksine

NPE har nå mottatt 180 erstatningskrav knyttet til utprøving av en vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningokokk B-infeksjon). De fleste krever erstatning fordi de mener de er påført kronisk tretthetssyndrom (CFS/ME) etter å ha mottatt vaksinen.

Vioxx

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004, etter at det ble bevist at medisinen ga økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. 180 personer har søkt erstatning etter å ha brukt Vioxx og NPE har nå behandlet 59 saker.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>