Lite bilde for søkeresultattreff

Mange saker fra privat helsevesen

Fra ordningen trådte i kraft for private virksomheter i 2009 og fram til medio desember 2010, har over 600 pasienter søkt erstatning etter skader. Av disse gjelder nesten halvparten klager etter tannlegebehandling, sier assisterende direktør Rolf...

Lite bilde for søkeresultattreff

- Hverdagen handler mye om pasientskader

Pasient og brukerombud i Hedmark og Oppland, Sandra Fahre, har ofte kontakt med pasienter som opplever pasientskader. - Den nære kontakten med NPE er derfor svært nyttig, sa hun da 60 deltakere fra ombudskontorene besøkte NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Flere søker erstatning

Norsk pasientskadeerstatning ser en økning i antallet pasienter som søker erstatning etter behandlingssvikt i helsevesenet. I første halvår 2010 har NPE mottatt 2277 nye erstatningskrav. Dette er en økning på 10,3 prosent mot samme periode i 2009.

Lite bilde for søkeresultattreff

Få innmeldte krav om erstatning etter behandling for flåttbitt

I perioden fra 2000 og frem til i dag har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 28 saker vedrørende forsinket eller feil behandling av borrelia/borreliose. Det er bare gitt medhold i to tilfeller, mens 26 saker er avslått.

Lite bilde for søkeresultattreff

Flere søker erstatning

Norsk pasientskadeerstatning ser en økning i antallet pasienter som søker erstatning etter behandlingssvikt i helsevesenet. I første kvartal 2010 har NPE mottatt 1157 nye erstatningskrav. Dette er en økning på 15 prosent fra samme periode i 2009.

Lite bilde for søkeresultattreff

Bedret erstatningsvern for tannlegepasienter

1. januar 2009 ble pasientskadeloven utvidet til også å omfatte privat helsetjeneste. Det betyr at pasienter som har fått skade i forbindelse med tannbehandling, enten hos det offentlige eller hos en privat tannlege, kan kreve erstatning hos Norsk...

Lite bilde for søkeresultattreff

Flere søker erstatning

Flere søkte pasientskadeerstatning i 2009 enn i 2008, og utbetalingene er rekordhøye. NPE mottok 3 939 erstatningssaker i 2009, en økning på 557 saker, fra 3 382 i 2008.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatning ved behandling i utlandet

En rekke nordmenn drar utenlands for å få utført ulike helsetjenester. Noen ganger går det galt eller det kan oppstå komplikasjoner. Pasientskadeordningen i Norge omfatter ikke erstatningskrav etter slike behandlinger i utlandet.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatning i alvorlig kreftsak

VG og andre medier har ved flere anledninger omtalt Tommy Berg, som på grunn av forsinket kreftdiagnose fikk uhelbredelig kreft med svært forkortet forventet levetid. NPE har tilkjent Tommy Berg erstatning, men har blitt kritisert for å utbetale...

Lite bilde for søkeresultattreff

Strålebehandling ved Radiumhospitalet i perioden 1975 - 1990

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert om det er grunnlag for å iverksette særskilte erstatningsordninger for nærmere angitte grupper pasienter som har fått strålebehandling ved Det Norske Radiumhospital (Radiumhospitalet) i perioden 1975 - 1990.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatning etter hepatitt C

Informasjon om etablerte erstatningsordninger for pasienter som har fått hepatitt C smitte som følge av blodoverføring og deres adgang til å søke erstatning/kompensasjon fra staten.

Lite bilde for søkeresultattreff

Avslag på søknad om erstatning etter drap

NPE har avslått søknad om erstatning fra mannen som drepte én person og skadet fem andre på trikken ved Bislett i Oslo.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE feirer 20 års jubileum

Den norske erstatningsordningen for pasientskader har i år eksistert i 20 år. Helsemyndighetenes ønske om å styrke pasientenes rettigheter og sikre likebehandling av alle pasientskader er i all hovedsak oppfylt, sier direktør Erling Breivik.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatning etter meningokokk-B vaksineforsøket

Konklusjoner fra WHOs rådgivende organ for vaksinesikkerhet støtter de kriterier NPE har brukt i sin vurdering av erstatningskrav etter vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

Lite bilde for søkeresultattreff

Meningokokk B-vaksine

NPE har nå mottatt 180 erstatningskrav knyttet til utprøving av en vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningokokk B-infeksjon). De fleste krever erstatning fordi de mener de er påført kronisk tretthetssyndrom (CFS/ME) etter å ha mottatt vaksinen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Vioxx

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004, etter at det ble bevist at medisinen ga økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. 180 personer har søkt erstatning etter å ha brukt Vioxx og NPE har nå behandlet 59 saker.

Lite bilde for søkeresultattreff

Positivt møte med ME-foreningen

ME-foreningen, Norsk Pasientskadeerstatning og Folkehelseinstituttet gjennomførte et møte 2. mars. Partene ble enige om et samarbeid for å belyse om det kan være en sammenheng mellom utvikling av kronisk utmattelsessyndrom (ME) og vaksineforsøk mo...

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasienttilfredshet 2005

Norsk Pasientskadeerstatning har for fjerde gang gjennomført en brukerundersøkelse blant pasienter som har fått avsluttet erstatningskravet sitt. Ut fra svarene fra nesten 350 pasienter, har NPE utarbeidet en rapport som viser svargivningen på all...

Lite bilde for søkeresultattreff

Behandling av Vioxx-krav i Norge

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004 på grunn av påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Hvis du som pasient har opplevd slike alvorlige bivirkninger av medikamentet, kan du søke om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstning...

Lite bilde for søkeresultattreff

Skade etter bruk av legemiddelet Vioxx

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004 på grunn av påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Hvis du som pasient har opplevd slike alvorlige bivirkninger av medikamentet, kan du søke om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning...

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningsordning for Hepatitt c-smittede

Det lever i dag 300 mennesker som er smittet med Hepatitt c-virus via blodoverføring. Et utvalg foreslår en samordnet erstatningsordning for de smittede.

Lite bilde for søkeresultattreff

Evaluering av NPE

Statskonsult har gjennomført en evaluering av ordningen med NPE på oppdrag fra Helsedepartementet. Statskonsult har funnet at det er få svakheter ved NPE's praktisering av erstatningsreglene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientundersøkelse

NPE har i år gjennomført en undersøkelse hos fem hundre pasienter om hvordan de opplever ulike aspekter ved saksbehandling, service og informasjon knyttet til behandlingen av erstatningskrav.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     11   >>