Adresser

Skriv ut Nynorsk | English | 12. mars 2020

NB: Resepsjonen vil være stengt inntil videre. Vi følger helsemyndighetenes råd for å begrense koronasmitte, og har innført hjemmekontor. Vi beklager ulempen det medfører. Ta kontakt med oss på telefon eller e-post hvis du har spørsmål.

Besøksadresse
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo.

Kart og veibeskrivelse

Postadresse
Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 232 Skøyen, 0213 Oslo

Fakturaadresse
Norsk pasientskadeerstatning
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer 984 936 923