Adresser

Skriv ut Nynorsk | English | 20. desember 2019

Besøksadresse
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo.

Kart og veibeskrivelse

Postadresse
Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 232 Skøyen, 0213 Oslo

Fakturaadresse
Norsk pasientskadeerstatning
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer 984 936 923